Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Integrerat arbetssätt samsjuklighet

Socialstyrelsen genomförde 2019 en kartläggning som påvisade att det finns en stark koppling mellan skadligt bruk eller beroende och psykisk ohälsa, det vill säga samsjuklighet. Socialstyrelsen menar att personer med samsjuklighet är en heterogen grupp av individer med olika behov som generellt har sämre hälsa med stor överdödlighet. Personer med samsjuklighet är också en grupp som oftare ”faller mellan stolarna” då de är i behov av insatser från flera olika aktörer samtidigt. Det är också vanligt förekommande att tvister uppstår mellan huvudmännen om ansvar och ekonomi för insatser till målgruppen.

Med utgångspunkt i samsjuklighetsutredningen samt den förstudie som Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och Boråsregionen genomförde under 2023 syftar projektet till att förbättra vård och omsorg för personer med samsjuklighet, genom att se över formerna för samverkan för målgruppen. För att läsa mer om förstudien klicka här.

Målsättningen är att lägga fram ett förslag till utvecklad samverkan mellan kommun och region inom området samsjuklighet. Fokus ligger på integrerade arbetssätt och hur delregionen kan bli bättre på att erbjuda en sammanhängande god och nära vård till personer med samsjuklighet. Förslaget kommer att innehålla konkreta åtgärder på hur ett integrerat arbetssätt skulle kunna utformas i delregionen.

Projektet drivs av en projektledare från Närvårdssamverkan och en projektledare från Boråsregionen och pågår fram till sista juni 2024. Som stöd i arbetet finns en referensgrupp med representation från regionens verksamheter och kommunerna i Sjuhärad. Förslagen som projektet landar i kommer att presenteras för Styrgrupp Närvård i september.

Calle Larsson

Projektledare, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Mikael Szanto

Projektledare, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-04-30 08:04