Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Suicidprevention

I Västra Götaland inträffar cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 suicidförsök. Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.

Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 2008 för arbetet med att minska suicid. Den nationella visionen för suicidprevention innebär att ”ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt.

En regional handlingsplan för suicidprevention har utarbetats i Västra Götaland, Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025, den kommer att ligga till grund för det suicidpreventiva arbetet i regionen. För att nå målet om att minska antalet suicid i länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i ordinarie verksamhet, i såväl kommunernas som regionens alla verksamheter.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har erhållit medel, i syfte att motverka och förhindra suicid. Fram till sista december 2021 finns två projektledare anställda om 50 % vardera för att arbeta med projektet Suicidprevention Sjuhärad, den ena är anställd av Närvårdssamverkan och den andra är anställd av kommunalförbundet. Projektet tar sin utgångspunkt i den regiongemensamma handlingsplanen och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg utgör plattformen för arbetet. Syftet med projektet är att stödja kommunerna och regionens verksamheter på delregional nivå i Sjuhärad i det suicidpreventiva arbetet. Projektets mål tar utgångspunkt i den regionala handlingsplanens aktiviteter:

  • Att i samverkan åstadkomma ett strukturerat suicidpreventivt arbete.
  • Att stötta varje kommun i framtagandet och genomförandet av lokala handlingsplaner för suicidprevention.
  • Höja kunskapsnivån om suicid i Sjuhärad.
  • Bidra till att suicid är ett prioriterat område på ledningsnivå.
  • Bidra till samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer
  • Bidra till ökad samverkan mellan civilsamhället och offentliga verksamheter
  • Bidra till lärandet av händelseanalyser

Information på Vårdsamverkan i Västra Götaland

På hemsidan för Vårdsamverkan i Västra Götaland skriver man extra om det som görs i Södra Älvsborg och där finns också en film där projektledarna berättar om sitt arbete.

Länk:   Samverkansprojekt i Södra Älvsborg tar ett krafttag kring suicidprevention

 

Mikael Szanto

Projektledare, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-03-07 11:55