Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdragsgrupp Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett av de prioriterade områdena för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Aktuella målområden

  • SIP Barn
  • SIP Vuxna
  • Samsjuklighet
  • Suicidprevention
  • MiniMaria och Tidig upptäckt. MÅL: 2.1 och 2.2

Uppdragsgruppen hanterar frågor som inte kan eller bör hanteras i de lokala ledningsgrupperna. Uppdrag ges av Styrgrupp närvård. Uppdragen är tydliga och tidssatta. I uppdraget ingår återrrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet.

Uppdragsgrupp Psykisk hälsa består av tre representanter från sjukhus, primärvård och kommun. Beroende på uppdragets utformning kan gruppen kompletteras med ytterligare kompetens. 

Kontakt

Primärvård
Per-Anders Börjesson
Närhälsan Skene vårdcentral
per-anders.j.borjesson@vgregion.se

Sjukhus
Magnus Skog
Psykiatri, Södra Älvsborgs Sjukhus
magnus.skog@vgregion.se

Kommun
Calle Larsson
Verksamhetschef IFO, Marks kommun
calle.larsson@mark.se

Polisen
Sven Gardell
Kommunpolis
sven.gardell@polisen.se
 
Brukarrepresentant
Jojs Ishak
jojs.ishak@vgregion.se
 

Senast uppdaterad: 2023-09-06 10:27