Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdragsgrupp Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett av de prioriterade områdena för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Aktuella målområden

  • SIP Barn
  • SIP Vuxna
  • Samsjuklighet
  • Suicidprevention
  • MiniMaria och Tidig upptäckt. MÅL: 2.1 och 2.2

Uppdragsgruppen hanterar frågor som inte kan eller bör hanteras i de lokala ledningsgrupperna. Uppdrag ges av Styrgrupp närvård. Uppdragen är tydliga och tidssatta. I uppdraget ingår återrrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet.

Uppdragsgrupp Psykisk hälsa består av tre representanter från sjukhus, primärvård och kommun. Beroende på uppdragets utformning kan gruppen kompletteras med ytterligare kompetens. 

Kontakt

Primärvård
Per-Anders Börjesson
Närhälsan Skene vårdcentral
per-anders.j.borjesson@vgregion.se

Sjukhus
Malin Camper
Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus
malin.camper@vgregion.se

Kommun
Sandra Larewall
Socialförvaltningen/ SOF Verksamhetschef, Svenljunga kommun
sandra.larewall@svenljunga.se

Deltagare brukarförening
Irja Forsman
irja.forsman@svenskakyrkan.se
 

Senast uppdaterad: 2021-04-09 10:07