Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdragsgrupp Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett av de prioriterade områdena för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

De målområden som föreslås som en miniminivå 2019 är:

  • SIP Barn
  • SIP Vuxna
  • Samsjuklighet
  • Suicidprevention
  • MiniMaria och Tidig upptäckt. MÅL: 2.1 och 2.2

Uppdragsgruppen hanterar frågor som inte kan eller bör hanteras i de lokala ledningsgrupperna. Uppdrag ges av Styrgrupp närvård. Uppdragen är tydliga och tidssatta. I uppdraget ingår återrrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet.

Uppdragsgrupp Psykisk hälsa består av tre fasta representanter, en från vardera huvudman. Beroende på uppdragets utformning kan gruppen kompletteras med ytterligare kompetens. Upppdragsgruppen kan vara aktiv, vilande eller avslutas efter uppdragets slutförande.

Kontakt

Primärvård
Anna-Lena Ingelhag, Vårdcentralchef
Närhälsan Ulricehamns vårdcentral
anna-lena.ingelhag@vgregion.se

Sjukhus
Malin Camper
Sektionschef, sektion 3, Södra Älvsborgs Sjukhus
malin.camper@vgregion.se

Kommun
Susanne Sprigg
Borås stad 
susanne.sprigg@boras.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-04-25 11:48