Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdragsgrupp Strategi för hälsa

Uppdragsgrupp Strategi för hälsa ska med stöd av SKR:s framtagna Strategi för Hälsa ta fram gemensamma mål och aktiviteter för att bidra till en förbättrad hälsa i befolkningen. SKR:s Strategi för hälsa bidrar till att utveckla samverkansformer mellan kommuner och regioner. Ett mer hälsofrämjande samhälle är ett gemensamt fokus för Nära vård, Kraftsamling för psykisk hälsa och Strategi för hälsa.

Uppdragsgrupp Strategi för hälsa består av representanter från sjukhus, primärvård, tandvård och kommun(folkhälsostrateger). Gruppen kan vid behov kompletteras med ytterligare kompetens eller representanter.

Uppdrag ges av Styrgrupp närvård eller initieras från uppdragsgruppen. I uppdraget ingår att återrapportera till styrgruppen samt att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet.


Senast uppdaterad: 2024-03-08 08:15