Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beredningsgrupp Närvårdssamverkan

Beredningsgruppen arbetar på uppdrag av Styrgrupp närvård och arbetet utgår från ett helhetsperspektiv. Beredningsgruppen arbetar inom områden som rör alla målgrupper som finns inom Närvårdssamverkan eller som inte naturligt hanteras i någon av uppdragsgrupperna. Det kan exempelvis handla om; Samordnad individuell plan (SIP), In- och utskrivning i slutenvården och Mobil närvård.

I Beredningsgruppens uppdrag ingår också framtagande av förslag på rutiner/tillämpningar i Närvårdssamverkan med plan för spridning, eventuell implementering och uppföljning. Vid behov kan arbetsgrupper bildas där även personer utanför Beredningsgruppen kan adjungeras. Återrapportering sker till Styrgrupp närvård som ansvarar för vidare hantering av arbetet.

Beredningsgruppen kontrollerar även samtliga dokument som bereds i Närvårdssamverkan gällande formalia och tydlighet. 


Senast uppdaterad: 2024-05-15 10:03