Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdragsgrupp Barn och unga

Barn och unga i utsatt situation är ett prioriterat område inom Närvårdssamverkan.

Barn och ungas utsatthet kan tolkas olika utifrån olika verksamheters perspektiv. I huvudsak handlar det om:

  • Psykisk ohälsa
  • Social utsatthet
  • Inlärningsproblem
  • Allvarlig eller kronisk somatisk ohälsa.
  • Olika typer av funktionsnedsättningar.

Sjukhus, kommun, primärvård och habilitering ska samverka kring frågor som rör gruppen på bästa sätt så att den enskilde individen upplever tillgänglighet, trygghet och kontinuitet. Samverkan innebär att den enskilde samtidigt kan få del av resurser från flera olika verksamheter. I arbetet medverkar bland annat hälso- och sjukvårdande verksamheter, kommunens socialtjänst, förskola och skola. I varje Närvårdsområde finns en lokal VästBusgrupp.

Uppdragsgruppen hanterar frågor som inte kan eller bör hanteras i de lokala ledningsgrupperna. Uppdrag ges av Styrgrupp närvård. Uppdragen är tydliga och tidssatta. I uppdraget ingår återrrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet.

Uppdragsgrupp Barn och unga består av representanter från vårdgivarna. Beroende på uppdragets utformning kan gruppen kompletteras med ytterligare kompetens från berörda verksamheter. 

 

Sjukhus

Jenny Linder
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus
jenny.linder@vgregion.se

Carina Krantz
Neonatalvårdenhet,Södra Älvsborgs Sjukhus
carina.krantz@vgregion.se

Kommun

Julia Eriksson
Folkhälsa, Ulricehamns kommun
julia.eriksson@ulricehamn.se 

Vakant
Elevhälsa

Ann-Christin Efraimsson
Funktionsnedsättning, Ulricehamns kommun
ann-christin.efraimsson@ulricehamn.se

Annelie Fischer
För- och grundskola, Bollebygds kommun
annelie.fischer@bollebygd.se

Agneta Kettil, ordförande
Socialtjänst, Borås stad 
agneta.kettil@boras.se

Primärvård

Maria Sjöblom Hyllstam
Primärvård, Närhälsan
maria.sjoblom.hyllstam@vgregion.se

Habilitering

Morgan Gustafsson
Barn och ungdomshabilitering
morgan.gustafsson@vgregion.se

Maria Alkstrand
Hörselteam Borås
maria.alkstrand@vgregion.se

Regionhälsan

Lars Gelander
Viskans barnmottagning
lars.gelander@vgregion.se

Lina Ljung Roseke
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen
lina.ljung.roseke@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2021-09-03 12:39