Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Mobil närvård

Mobil närvård syftar till att erbjuda en god och sammanhållen nära vård och innebär att vårdcentralen är navet, kommunen står för basverksamhet med funktion dygnet runt och förstärks med specialistteam. Genom att skapa en ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet och bättre utnyttjande av gemensamma resurser utifrån patientens behov, när vården kan ges i hemmet. Syftet med arbetssätt för Mobil närvård i Södra Älvsborg är att uppnå en tydlig ansvarsfördelning mellan sjukhuset, vårdcentral och kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Målsättningen med Mobil närvård är att öka tillgången till hembesök av läkare för sköra personer och få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och internmedicinsk specialistvård som präglas av en helhetssyn.

De flesta mobila team utgår från sjukhuset i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården, socialtjänsten och vårdcentralerna. Detta leder till en ökad samordning och kontinuitet av insatser, bättre medicinsk kvalitet och högre upplevelse av trygghet hos patienterna. Mobila hemsjukvårdsläkare utgår från vårdcentral i samverkan med kommunal hälso- och sjukvård.

Fokus för mobila team är att öka takten av digitala vårdtjänster och eventuellt övriga åtgärder som minskar behovet av slutenvård. Detta är en del i omställningen till den nära vården.

De team som ingår under paraplyet Mobil närvård som utgår från SÄS är Närsjukvårdsteam, Mobilt akutläkarteam (MALT), Palliativt team och Mobilt psykiatriskt team för barn och vuxna. Det team som utgår från vårdcentral är Mobila hemsjukvårdsläkare.

Det finns en gemensam samverkansrutin för samtliga team och därutöver en upprättad arbetsrutin per team.

Kontaktuppgifter

Mobilt Akutläkarteam (MALT):  Tel:  033-616 20 49, vardagar kl. 8-16. 

Mobilt psykiatriskt team: Tel: 033-616 27 60.

Närsjukvårdsteamet: Tel: 033-616 21 15  Tel: 033-616 14 64   sas.narsjukvardsteamet@vgregion.se

Palliativt team: Tfn: 033–616 47 75 Måndag–Torsdag 07:30-15:00 Fredag 07:30-14:45

Konsulttelefon: 033–616 50 29 Måndag–Torsdag 13:00-15:30 Fredag 13:00-15:00

Mobila hemsjukvårdsläkare: Respektive vårdcentral

Aktuella dokument

För aktuella dokument som gäller Mobil närvård - klicka här

Karin Jensen

Samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-01-24 10:50