Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrgrupp Närvård Södra Älvsborg

Styrgrupp Närvård ansvarar för övergripande strategiska samverkansfrågor mellan sjukhus, primärvård och kommuner.

Styrgrupp Närvård ska styra, leda, följa upp, utveckla och fatta beslut i gemensamma frågor som inte kan omhändertas i de lokala ledningsgrupperna.

Styrgrupp Närvård Södra Älvsborg arbetar på generellt uppdrag från det Delregionala politiska samrådsorganet, men kan också få specifika uppdrag.

Styrgruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden samt fattar beslut.

Styrgruppen startar vid behov Uppdragsgrupper samt beslutar om specifika tidsbestämda uppdrag.

Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för hantering av resultat och implementering i respektive linjeorganisation.

Styrgruppen består av representanter från huvudmännen.

Kontakt

Roland Mattsson, Ordförande
roland.mattsson@vargarda.se

Arbetsutskott

Arbetsutskott (AU) Styrgrupp närvård förbereder och planerar för Styrgrupp närvårds möten. AU består av en person från vardera huvudman dvs ordförande och vice ordförande samt den tredje parten inom Närvårdssamverkan. 

Närvårdskontorets Koordinator ansvarar för ordförande- och sekreterarskapet i denna grupp. Minnesanteckningar återfinns dock inte på Hemsidan, utifrån beslut av AU den 15 maj 2017.

Protokollrutin

Varje möte protokollförs. När protokollet är justerat och påskrivet publiceras det på
 hemsidan. Beslut dokumenteras i "Beslutsloggen", samt i ett informationsbrev. Se Beslutsloggen nedan.

Protokoll 2019

Titel

Senast uppdaterad: 2019-03-27 19:21