Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nära vård

Vad är Nära vård?
Nära vård är ett nytt sätt att tänka, ett förhållningssätt kring hur man organiserar all hälso- och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov. Närhet kan i detta sammanhang inbegripa geografisk närhet, relationell närhet och tillgänglighet. Den närmsta vården är den som patient/brukare kan ta hand om själv; egenvården. Nära vård kan förutom ovanstående också handla om att en ökad användning av tekniska lösningar som underlättar egenvård och/eller vård i hemmet. Exempelvis via mobiltelefon eller andra digitala lösningar.

Färdplan Nära vård                                                                                                          Det finns en delregional färdplan för Nära vård, som grund för fortsatt arbete om god och nära vård. Delregional färdplan Nära vård Sjuhärad jan 2022-01-28.pdf (vgregion.se)

Den delregionala färdplanen bygger på förslag från den regionala färdplanen. Huvudmännen, Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna, har fått ett beslutsunderlag under våren 2022. Förutsatt att respektive huvudman beslutar i enlighet med rekommendationerna börjar Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser gälla 2023-01-01. Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)                                                                      

Nätverksgrupp                                                                                                       Kopplat till arbetet med Nära vård finns en nätverksgrupp med representanter från både kommun och region och för de som arbetar med Nära vård-frågor i sina respektive verksamheter.

Läs mer på SKR Nära vård | SKR

Fokus Nära vård

Under 2022 genomförs digitala seminarium under rubriken Fokus Nära vård. 

2022-12-15 kl. 8.00-8.45 Skörhetsskattning

Läs mer nedan och där finner du också länk till mötet.

Skörhetsskattning 15 december

Skörhetsskattning  

Fanny Simonsson fysioterapeut och projektledare i Kronoberg, kommer till Fokus Nära vård den 15 december och berättar om hur de arbetar med att skatta skörhet och varför. De använder det validerade skattningsinstrumentet Clinical frailty scale cfs-9.

Varför skattar man skörhet?

Med en skattning av skörhet kan helhetsperspektiv utifrån biologisk ålder snarare än kronologisk, ses. Det ger rätt förutsättningar för fortsatt vård, rehabilitering och planering. För att undvika negativa hälsoutfall, kan individens livskvalitet optimeras.

Kan man förebygga skörhet?

Genom att identifiera kronologiskt åldrade personer som inte är sköra, kan interventioner gynnas, som de annars inte får pga. hög ålder.

Du hittar mer information på: Region Kronoberg - Skörhetskattning ger många vinster

Välkomna att lyssna på Fanny Simonsson

Klicka här för att ansluta till mötet

 

Sociala aktiviteter på recept 24 januari

24 januari kommer tre personer från Umeå som arbetar med ett forskningsprojekt att berätta hur man arbetar med sociala aktiviteter på recept.

De som berättar är:

Ingeborg Nilsson, professor Umeå universitetet

Matilda Jönsson och Linnea Sandström, arbetsterapeuter, primärvården Region Västerbotten

De kommer tala om:

  • Forskningsprojekt om sociala aktiviteter på recept.
  • Varför frågar man bara om tobak, alkohol- och kostvanor på hälsoundersökningar.
  • Forskningen innebär att kartlägga var, när och hur aktiviteten kan ske.
  • Ger recept på 2 aktiviteter, uppföljning efter 6 månader.
  • Förebygga ensamhet och inaktivering. Primärvården är navet. 

 

Klicka här för att ansluta till mötet

Ingela Sunneskär

Projektsamordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-12-06 10:54