Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nära vård

Vad är Nära vård?
Nära vård är ett nytt sätt att tänka, ett förhållningssätt kring hur man organiserar all hälso- och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov. Närhet kan i detta sammanhang inbegripa geografisk närhet, relationell närhet och tillgänglighet. Den närmsta vården är den som patient/brukare kan ta hand om själv; egenvården. Nära vård kan förutom ovanstående också handla om att en ökad användning av tekniska lösningar som underlättar egenvård och/eller vård i hemmet. Exempelvis via mobiltelefon eller andra digitala lösningar.

Om uppdraget
Projektet kommer att ledas av Aya Faraj och Eva Österlund Hjort som kommer att ta fram en handlingsplan för Nära vård som blir en grund för fortsatt arbete. Vi kommer att besöka nätverk och verksamheter i Södra Älvsborg för att få en dialog samt skapa en gemensam bild kring Nära vård. Vi kommer att erbjuda workshops kring Nära vård efter önskemål, lokalt ute i de lokala ledningsgrupperna.

Aya Faraj

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva Österlund Hjort

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-02-12 08:46