Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nära vård

Vad är Nära vård?
Nära vård är ett nytt sätt att tänka, ett förhållningssätt kring hur man organiserar all hälso- och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov. Närhet kan i detta sammanhang inbegripa geografisk närhet, relationell närhet och tillgänglighet. Den närmsta vården är den som patient/brukare kan ta hand om själv; egenvården. Nära vård kan förutom ovanstående också handla om att en ökad användning av tekniska lösningar som underlättar egenvård och/eller vård i hemmet. Exempelvis via mobiltelefon eller andra digitala lösningar.

Färdplan Nära vård                                                                                                          Det finns en delregional färdplan för Nära vård, som grund för fortsatt arbete om god och nära vård. Delregional färdplan Nära vård Sjuhärad jan 2022-01-28.pdf (vgregion.se)

Den delregionala färdplanen bygger på förslag från den regionala färdplanen. Huvudmännen, Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna, har fått ett beslutsunderlag under våren 2022. Förutsatt att respektive huvudman beslutar i enlighet med rekommendationerna börjar Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser gälla 2023-01-01. Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)                                                                      

Nätverksgrupp                                                                                                       Kopplat till arbetet med Nära vård finns en nätverksgrupp med representanter från både kommun och region och för de som arbetar med Nära vård-frågor i sina respektive verksamheter.

Läs mer på SKR Nära vård | SKR

Fokus Nära vård

Under 2022 kommer det inom Projektet Nära vård genomföras digitala seminarium under rubriken Fokus Nära vård. 

Under våren genomfördes tre tillfällen och nya tillfällen planeras till hösten. Mer infomation kommer.  

Ingela Sunneskär

Projektsamordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-06-23 08:46