Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nära vård

Vad är Nära vård?
Nära vård är ett nytt sätt att tänka, ett förhållningssätt kring hur man organiserar all hälso- och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov. Närhet kan i detta sammanhang inbegripa geografisk närhet, relationell närhet och tillgänglighet. Den närmsta vården är den som patient/brukare kan ta hand om själv; egenvården. Nära vård kan förutom ovanstående också handla om att en ökad användning av tekniska lösningar som underlättar egenvård och/eller vård i hemmet. Exempelvis via mobiltelefon eller andra digitala lösningar.

Färdplan Nära vård                                                                                                          En strategi "Länsgemensam färdplan för god och nära vård" är framtagen som börjar gälla 2023-01-01 och arbete pågår för att ta fram en implementeringsplan för länsgemensamma aktiviteter.

Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)                                                                      

Nätverksgrupp                                                                                                        Kopplat till det delregionala arbetet med Nära vård finns en nätverksgrupp med representanter från både kommun och region och för de som arbetar med Nära vård-frågor i sina respektive verksamheter.

Läs mer om Nära vård på SKR Nära vård | SKR


Senast uppdaterad: 2024-01-31 14:32