Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdragsgrupp Vuxna och äldre

Arbetet i uppdragsgruppen riktar sig till vuxna och äldre personer. Syftet med uppdragsgruppens arbete är dels att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter, men också att den enskilde ska uppleva att vård- och omsorgsinsatserna är en helhet. Uppdragsgruppen ska verka för att våra vuxna och äldre ska erbjudas trygga, tillgängliga och samordnade vård, stöd och omsorgsinsatser av alla utförare

Arbetet i Uppdragsgruppen utgår från:

- Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen

- Vård och omsorg på rätt nivå, där den gör mest nytta

- God och säker vård och omsorg

 

Till Uppdragsgruppens arbete hör också arbetet med Sköra äldre. För mer information se Sköra äldre

Mötesanteckningar


Senast uppdaterad: 2024-05-14 14:45