Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samsjuklighet

Projekt psykisk hälsa Sjuhärad, fokus samsjuklighet

Bakgrund

Uppdragsgrupp psykisk hälsa har enats om att samsjuklighet är ett område som är aktuellt och relevant att fokusera på för både regionens och kommunernas verksamheter. En kartläggning som Socialstyrelsen har genomfört visar att det finns en stark koppling mellan skadligt bruk eller beroende och psykisk ohälsa, samsjuklighet. Personer med samsjuklighet är en heterogen målgrupp med olika behov men som generellt har dålig hälsa och stor överdödlighet. Med anledning av Samsjuklighetsutredningens delbetänkande, vars förslag innebär stora omställningar, finns det ett behov av att börja planera för förändringarna och starta upp relevanta utvecklingsinsatser. Närvårdssamverkan och kommunalförbundet har de organisatoriska förutsättningarna att bedriva utvecklingsarbete inom området. Med utgångspunkt i ovan kommer Närvårdssamverkan och kommunalförbundet avsätta medel under 2023 för ett projekt med insatser som rör området samsjuklighet.

Samsjuklighetsutredningen

Samsjuklighetsutredningen fastslår att det behövs en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet som också förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende. Reformen som utredningen föreslår består av tio bärande delar som syftar till att insatserna för målgruppen blir mer samordnade, behovsanpassade och personcentrerade (klicka här för mer information).

Förslagen som utredningen lägger fram innehåller betydande förändringar i nuvarande ansvarsfördelning mellan huvudmännen. De innehåller också förändringar som utvecklar insatsernas organisering, samordning och innehåll. Trots att regeringen ännu inte har tagit ställning till utredningens delbetänkande ser vi att det finns flera delar i utredningen där ett förberedande arbete redan nu kan och bör påbörjas. Utmaningarna med samsjuklighet är en realitet oavsett vad som blir utfallet av utredningen.

Syfte

Med utgångspunkt i samsjuklighetsutredningens delbetänkande vill Närvårdssamverkan och kommunalförbundet driva ett arbete för att förbereda berörda parter på den reform som utredningen föreslår. Utöver detta syftar projektet också till att bedriva utvecklingsarbete inom områden som ligger nära området samsjuklighet.

Robert Hugg

Projektledare, psykiatrisk sjuksköterska Närhälsan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Mikael Szanto

Projektledare, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-02-26 11:14