Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdrag Hälsa

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser är ett prioriterat område inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Uppdraget syftar till att: 

-Identifiera gemensamma mål med utgångspunkt: Mål och inriktning 2021 Södra hälso- och  sjukvårdsnämnden Verksamhetsplaner för lokalt folkhälsoarbeteSKR:s Strategi för Hälsa.
-Bidra till en jämlik hälsa i befolkningen.
-Förbättra och utveckla samverkan kring det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Södra Älvsborg. 
 -Skapa bättre och effektivare samarbeten mellan kommun, region och civilsamhälle genom samverkansmöten.
 
Uppdragsgrupp Hälsa består av representanter från sjukhus, primärvård, tandvård, kommun/folkhälsostrateger, habilitering samt övriga uppdragsgrupper. Gruppen kan vid behov komma att kompletteras med ytterligare kompetens eller representanter.
 
Uppdrag ges av Styrgrupp närvård. Uppdragen är tydliga och tidssatta. I uppdraget ingår att återrapportera till styrgruppen samt att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet.

                                                                                                                           

Mattias Fehling

Processledare, SÄS
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Carolina Svensson

Processledare, Närhälsan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-04-29 10:52