Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tidig upptäckt, tidiga insatser

År 2018-2020 genomfördes ett pilotprojekt, beställt av Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, i Mark och Svenljunga. Syftet var att skapa förutsättningar för att små barn (0-5 år) med misstanke om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser får en så gynnsam utveckling som möjligt med ökad fysisk, psykisk och social hälsa som följd. Genom att förändra arbetssätt/processer för målgruppen mot en mer nära och sammanhållen vård och omsorg, kan hälsa främjas för barnet med familj.

Under projekttiden arbetades det fram en modell som vid uppföljning och utvärdering visade på fina resultat både vad gäller nöjdhet hos familjer och medarbetare och också på en betydande minskning av värdeslöseri i form av den tid familjer får vänta mellan olika vårdkontakter och bedömningar. Viktiga delar i modellen är tydliga rutiner för samverkan mellan kommun (framförallt förskola) och hälso- och sjukvård både gällande upptäckt och insatser samt att de barn som är i behov av tvärprofessionell kartläggning får kontakt med ett ”småbarnsteam” där olika professioner från kommun och hälso- och sjukvård är samlade och samverkar både i tid och rum.

I juni 2021 togs DPS (delregionalt politiskt samråd) beslut om att modellen med Småbarnsteam skulle implementeras i övriga kommuner i Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs område, med Borås som nästa kommun i turordning. Implementeringen skedde i projektform under september 2021 till februari 2024.

Från januari 2024 kan barn från alla åtta kommuner i Närvårdsamverkan Södra Älvsborgs område få kontakt med ett Småbarnsteam. Noder för Småbarnsteam finns i Skene, Borås och Alingsås. Arbetet med Småbarnsteam drivs nu vidare av en lokal styrgrupp med deltagare från de samverkande verksamheterna inom kommunerna och hälso- och sjukvården. I varje team finns en teamsamordnare som tillsammans med styrgrupp arbetar med att upprätthålla och utveckla teamarbetet.

Småbarnsteam prövas och implementeras också i andra delar av regionen. Modellen ligger väl i linje med det politiskt beslutade uppdraget om Sammanhållen vårdprocess för barn och unga med utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse i VGR.

 

Film om Tidig upptäckt, tidiga insatser

I den här filmen kan du få infomation om Tidig upptäckt, tidiga insatser

Klicka på länken och vill du ha text så klicka på "CC-knappen" nere till höger när du kommit in och välj svenska.

Länk till film

Anna Lundgren

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-03-11 11:29