Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvårdsavtalet och lagreglerade överenskommelser

Kommunerna nådde inte samsyn kring reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser under 2022. Just nu pågår en kartläggning för att komma vidare i processen med Hälso- och sjukvårdsavtalet och de lagreglerade överenskommelserna.

Hälso- och sjukvårdsavtalet och lagreglerade överenskommelser

Sedan 2019 har det pågått ett arbete med att revidera Hälso- och sjukvårdsavtalet. Under 2022 har beslutsprocess kring förslag på reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser pågått hos samtliga parter. Kommunsidan har inte nått samsyn. Samtliga parter måste ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser för att det ska vara giltigt.

Vi är inte avtalslösa
Det nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtalet löper vidare tills annat beslut är fattat. Tre av fyra lagstadgade överenskommelser löper på då giltighetstiden för dessa följer hälso- och sjukvårdsavtalet. Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har under november 2022 hanterats av Politiskt samrådsorgan (SRO) med förslag om förlängd giltighetstid.

En kartläggning pågår för att få en samlad bild av kommunernas åsikter kring fortsatt process av hälso- och sjukvårdsavtal och lagreglerade överenskommelser samt fortsatt arbete med Färdplan och identifierade utvecklingsområden.

Nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal

De lagstiftade överenskommelserna

  • Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård
  • Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  • Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.
  • Överenskommelse om samverkan  Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Angela Olausson

Processledare Nära vård, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Åsa Jackson

Regionutvecklare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-01-18 11:30