Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsstyrning i samverkan

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälsa, vård och omsorg. Det övergripande syftet med att införa kunskapsstyrning är att få en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och omsorg.

Systemet för kunskapsstyrning byggs på nationell, regional och lokal nivå samt i samverkan mellan olika nivåer. I Västra Götaland arbetar kommunerna (via VästKom) och Västra Götalandsregionen tillsammans i de kunskapsstyrningsfrågor som rör båda parter. 

  • Överenskommelse mellan kommuner i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen om gemensam kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård med angränsande socialtjänst.

Områden för samverkan

Nationellt finns 26 programområden. Sex av dem har bedömts vara särskilt aktuella för samverkan mellan huvudmännen. Dessa är:

  • Levnadsvanor
  • Barn och ungadomars hälsa
  • Psykisk hälsa
  • Äldres hälsa och palliativ vård
  • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
  • Nationellt primärvårdsråd

Nationella programområden, Kunskapsstyrning vård, SKR (kunskapsstyrningvard.se)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

Nationell kunskapsstyrning, socialtjänst, SKR

Webbplatsen kunskapsguiden.se är kommunernas gemensamma nationella kunskapsstöd.

Kunskapsguiden.se

Sedan 2010 finns regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård. Stödstrukturerna är utformade utifrån förutsättningarna i respektive län. Syftet med de regionala stödstrukturerna är att stötta samverkan i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan kommuner och mellan kommuner och landsting.

Regional samverkan och stödstruktur, Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, SKR

Med stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR), etablerar alla Sveriges regioner ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner. Det finns 26 nationella programområden (NPO) och ett nationellt primärvårdsråd.

Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

I Västra sjukvårdsregionen (Västra Götalandsregionen och Region Halland) har 24 regionala programområden (RPO) samt ett Primärvårdsråd bildats. Varje programområde leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område.

Regional kunskapsstyrning på Västra Götalandsregionens webbplats

Kerstin Hinz

Sjukvårdsregional samordnare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Angela Olausson

Strateg Hälso- och sjukvård, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-03-14 18:19