Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kvinnofrid

Sedan 2018 bedrivs en satsning på kvinnofrid i Västra Götaland, i samverkan mellan Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och de 49 kommunerna via VästKom.

SKR genomför, genom överenskommelse med regeringen, en kvinnofridssatsning 2021–2023. Detta är en fortsättning på arbetet som startades 2018. Syftet är att stödja kommuner och regioner att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) i Västra Götaland har beviljats medel under 2021–2023. Målet är att komplettera och förstärka redan pågående arbete i Västra Götaland inom kvinnofridsområdet i samverkan med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och de 49 kommunerna via VästKom. Arbetet sker i nära samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

En styrgrupp med representanter från VästKom och VKV leder arbetet. Länsstyrelsen i Västra Götaland är adjungerade till gruppen.

Arbetet genomförs i enlighet med SKR:s kvinnofridssatsning:

  • Utveckla kunskap och kapacitet gällande att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Arbeta för att integrera kvinnofridsområdet i RSS ordinarie struktur.
  • Stödja kunskaps- och verksamhetsutveckling inom kvinnofridsområdet, med ett tydligt barnperspektiv, i kommuner och regioner.
  • Stödja och utveckla arbetet med systematisk uppföljning av kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat.

Myndigheter

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Mäns våld mot kvinnor

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor.html

Socialstyrelsen – våld i nära relationer

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/

Barnafrid – nationellt kunskapscentrum om våld mot barn

https://liu.se/forskning/barnafrid

Hedersförtryck.se – nationellt uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck

http://www.hedersfortryck.se/lansstyrelsen-ostergotland/

Jämställdhetsmyndigheten

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

Catharina Sundström

Processledare Psykisk hälsa, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-10-31 09:49