Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvinnofrid

Under 2018-2020 bedrivs en satsning på kvinnofrid i Västra Götaland, i samverkan mellan Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och de 49 kommunerna via VästKom.

SKR har en överenskommelse med regeringen om att stärka jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt. Satsningen omfattar arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning, tvångsäktenskap, samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) i Västra Götaland har beviljats medel under 2018-20. Målet är att komplettera och förstärka redan pågående arbete i Västra Götaland inom kvinnofridsområdet i samverkan med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och de 49 kommunerna via VästKom. Arbetet sker i nära samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

En styrgrupp med representanter från VästKom och VKV leder arbetet. Länsstyrelsen i Västra Götaland är adjungerade till gruppen.

Arbetet genomförs i enlighet med SKR:s kvinnofridssatsning:

  1. Stärkt och utvecklad nationell, regional och lokal samverkan på kvinnofridsområdet.
  2. Stärkt och utvecklad nationell, regional och lokal systematisk uppföljning och analys av kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat.
  3. Stärkt och utvecklat arbete inom socialtjänsten med att förebygga och tidigt upptäcka våld, ge stöd till våldsutsatta och deras barn och beteendeförändrande insatser till våldsutövare.
  4. Stärkt och utvecklat arbete inom hälso- och sjukvården med att förebygga och tidigt upptäcka våld, ge stöd till våldsutsatta och deras barn och beteendeförändrande insatser till våldsutövare.
  5. Stärkt och utvecklat genusförändrande våldsförebyggande arbete i förskola och skola.

Myndigheter

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Mäns våld mot kvinnor

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor.html

Socialstyrelsen – våld i nära relationer

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/

Barnafrid – nationellt kunskapscentrum om våld mot barn

https://liu.se/forskning/barnafrid

Hedersförtryck.se – nationellt uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck

http://www.hedersfortryck.se/lansstyrelsen-ostergotland/

Jämställdhetsmyndigheten

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

Ann Wolmar

Utvecklingsledare VKV

Charlotta Wilhelmsson

Processledare Västkom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-02 10:52