Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lokala trepartsgrupper

Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende består av en ledningsgrupp och femton lokala trepartsgrupper där samverkan sker på lokal ledningsnivå och lokal handläggarnivå för att tillvarata de förutsättningar och möta de utmaningar som finns i varje kommun.

Målgrupper för samverkan i lokala trepartersgrupper är vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruks- och beroendeproblematik - som är i behov av samordnade insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst för att få sina behov tillgodosedda.

Ett viktigt uppdrag för trepartsgrupperna är att upprätta lokala överenskommelser (SoL 5 kap 8a och 9a §§, HSL 8 a och b §§) om samarbete för att tydliggöra huvudmännens ansvarsområden.

Ett annat viktigt uppdrag är att lyfta identifierade vård- och samverkansproblem till Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende. Syftet är att hitta lösningar som säkrar ett gott, säkert och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommu­nen och Västra Götalandsregionen.

Trepartskonferenser

Trepartskonerens 2023 genomförs 21 november

Trepartskonferens 2021 genomfördes 29 oktober


Senast uppdaterad: 2023-04-27 13:14