Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Trepartskonferens 2021 genomförd

Trepartskonferens 2021 genomfördes i Kulturfabriken i Skövde 29 oktober. Verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin på Skaraborgs sjukhus, Lena Bjugård Bränfeldt, startade upp konferensen som sedan kunde genomföras med deltagarnas engagemang och aktiva deltagande.

Runt borden pratade man om framsteg som gjorts och utmaningar som finns.

Information gavs om pågående arbete inom suicidprevention, SIP/Samverkanskompetens och Samsjuklighet och möjlighet att reflektera runt boden. Passet om brukarinflytande med NSPH Västra Götaland och Göteborg fick på grund av sjukdom ställas om till digital närvaro, vilket fungerade. Sist gjorde Thomas Andersson, Högskolan i Skövde, en intressant föreläsning om samverkan i komplexitet (till skillnad från arbete/samverkan i komplicerade frågor) och om de olika logiker som gör samverkan extra komplex.

Konferensen avslutades av Lena Bjugård Bränfeldt och deltagarna skickade som utvärdering med sina intryck av konferensen och tips till nästa konferens.

Lokala trepartsgrupper

Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende


Senast uppdaterad: 2023-04-24 09:05