Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Gemensamt lärande

Att lära nytt och lära av varandra, samtidigt, ger oss kompetenshöjning och utveckling både för oss själva och i samverkan.

Partsgemensam kartläggning - pdf-dokument, samma text som nedan.

Partsgemensam kartläggning

Genom att lägga en liten tid gemensamt kan vi lära oss mycket:

 • om en gemensam klient/patient
 • om varandra

Med den kunskapen om den enskilde OCH om möjligheter och begränsningar i våra system, kan vi göra planeringar med kvalitet och med större förutsättningar att nå önskad utveckling. 

Den kunskapen kan vi utnyttja tillsammans!

Tiden vi använder till gemensam kartläggning har vi igen. Bättre bemötande får vi på köpet!

Hur kan man göra en partsgemensam kartläggning?

 • En medarbetare i en verksamhet väljer ett ärende. 
  Det behöver inte finnas pågående svårigheter, men behöver vara ett ärende där samverkan pågått/pågår.
 • Personen informeras om syftet med partsgemensam kartläggning och tillfrågas om undantag från sekretess och önskemål om att själv delta.
 • Ett tidsutsnitt beslutas (några månader).
 • Inbjudan till berörda parter skickas ut tillsammans med aktuell tidsperiod. Lokal och fika bokas.
 • Samtliga berörda tar reda på vad som hänt/gjorts under tidsperioden. (Register/journaler/samtal.)
 • Gemensam kartläggning ca 2 timmar. Någon leder (den som bjudit in eller en tillfrågad).
 • Kartläggning – se bilder nedan med exempel – och dialog.

Innan ni skiljs kan ni ha en dialog utifrån frågorna:

 • Vad gjorde vi?
 • Vad såg vi?
 • Vad lärde vi?
Postit-lappar i olika färger utefter en tidslinje
  
Tabell över olika verksamheters insatser i förhållande till en person

Senast uppdaterad: 2019-04-16 13:49