Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Operativa ledningsgrupper

Uppdraget för de operativa ledningsgrupperna är att vara en gemensam ledning och styrning för Närvården inom geriatrik, demens, palliativ vård samt stroke.

Skaraborg är indelat i tre närvårdsområden – norr, söder, väster. I varje område finns en operativ ledningsgrupp med representanter från kommunerna och primärvården i området samt från Skaraborgs Sjukhus (SkaS).

De operativa ledningsgrupperna (OLG) ansvarar för genomförande och utveckling i respektive område. Arbetssättet förutsätter ett väl fungerande lokalt samarbete mellan sjukhus, kommun, primärvård och primärvårdsrehab.

Mål och syfte

Målet är att uppnå en god samsyn och ett fungerande samarbete på den operativa nivån genom korta och snabba beslutsvägar. Att etablera ett jämbördigt förhållande och delägarskap i gemensamma lösningar.

Uppdrag

Uppdraget för OLG är att:

  • vara en gemensam ledning och styrning för Närvården inom samverkan geriatrik, demens, palliativ vård samt stroke
  • vara en arena för regelbunden samverkan
  • driva och följa upp utvecklingsamtefterfråga resultat
  • komma överens om rutin och ansvarsfrågor för en sömlös vård
  • driva och utveckla lärande nätverk
  • vård och omsorg anpassas efter ett personcentrerat arbetssätt

Senast uppdaterad: 2019-12-03 17:07