Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan har tagit ställning till rutin och riktlinje gällande egenvård

Vårdsamverkan Västra Götaland tog den 10 juni ställning till länsgemensam riktlinje för egenvård samt Länsgemensam rutin för hälso- och sjukvårdsåtgärder som är bedömda att kunna utföras som egenvård för barn- och unga på korttidsvistelse LSS. Riktlinjen och rutinen ersätter nuvarande samverkansrutin egenvård och börjar gälla 1 juli 2024 med en implementeringsperiod till 31 december 2024. En första uppföljning ska göras januari 2025 och en fördjupad uppföljning januari 2026.

Riktlinje för egenvård

Länsgemensam riktlinje för egenvård beskriver ansvar och samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner vid bedömning, planering och samverkan avseende hälso- och sjukvårdsåtgärder bedömda som egenvård eller hälso- och sjukvårdsåtgärd. Riktlinjen är framtagen och överenskommen inom vårdsamverkan för Västra Götalands län. Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, ansvarar för uppföljning och analys på länsnivå.

Riktlinjen gäller för samtliga kommuner i Västra Götaland och för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i Västra Götalands Regionen, VGR, samt vårdgivare som respektive part har avtal med. 

Rutin för barn och unga vid korttidsvistelse LSS

Denna rutin utgår ifrån Länsgemensam riktlinjen för egenvård, som beskriver processen för egenvårdsbedömning samt dokumentation kring egenvårdsbedömning. Rutinen avser målgrupp barn och unga på korttidsvistelse enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinje och rutin behöver läsas tillsammans för en helhetsförståelse. 

Inom kort kommer både riktlinje och rutin att finnas publicerade på Vårdsamverkans webb. Vidare kommer ett kommunikationsmaterial att publiceras efter sommaren.


Rapport Hälso- och sjukvårdsansvar vid korttidsvistelse LSS

Fem identifierade förslag som skulle kunna möjliggöra hur hälso- och sjukvårdsåtgärder kan utföras vid korttidsvistelse LSS är belysta utifrån för- och nackdelar i denna rapport. Inget förslag är till fullo och klart att appliceras i verksamheterna men kan utgöra en grund för fortsatt arbete.


Senast uppdaterad: 2024-06-11 14:36