Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Det politiska samrådsorganet, SRO tog den 23 maj ställning till ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal ska tas fram mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i regionen

Det politiska samrådsorganet, SRO tog den 23 maj ställning till ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal ska tas fram mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i regionen. Beslutet gäller även tillhörande lagreglerade överenskommelser.

Ett samverkansavtal mellan VGR och kommunerna är viktigt med en befolkning som blir allt äldre och fler patienter med komplex sjukdomsbild, vilket kan kräva vård och stöd av både region och kommun. Det är avgörande med ett nära samarbete, inte minst inom medicin och omvårdnad.

SRO: ställningstagande  innebär också att parterna bemannar den arbetsgrupp som på uppdrag av parterna ska ta fram förslag. Arbetet ska påbörjas i september 2024,

Det finns en samsyn mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och VGR, om att det finns behov av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Det är inte minst avgörande då hälso- och sjukvården står inför en omfattande omställning där samverkan är avgörande för att patienter ska få vård genom hela vårdkedjan.

Ett tydligt exempel är också införande av Millenium med bland annat journalsystem som förutsätter och stärker samverkan.

Det parterna gemensamt framhåller är att avtalet behöver tas fram i en ny form, vara mer övergripande och tydligt formulera ansvarsförhållanden mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen har inväntat kommunernas process, och ser fram emot att påbörja den gemensamma processen med att ta fram ett hälso- och sjukvårdsavtal.

 

 


Senast uppdaterad: 2024-05-24 13:44