Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Information med anledning av covid -19 från Vårdsamverkan Skaraborg

En samlingssida för information med anledning av coronaviruset med uppdateringar kring överenskommelser och information från Vårdsamverkan Skaraborg. Kommuner och region uppdaterar löpande på respektive informationssida som vi länkar till här.

Vi hänvisar i första hand till Västra Götalandsregionens regionövergripande webbplats om covid-19 för vårdgivare. Där finns aktuell och uppdaterad information om covid-19 som vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Där kan du dagligen uppdatera dig om det aktuella läget i Västra Götaland och informera dig om aktuella råd och riktlinjer.

Under den flik som riktar sig direkt till Kommunal vård och omsorg på den regionövergripande sidan hos Västra Götalandsregionen finns vårdhygieniska rutiner för olika boendeformer, provtagning inom kommunal hälso- och sjukvård och särskilda rekommendationer för att minska smittspridning i särskilda boenden.

När det gäller vårdsamverkan finns en sida med information länsgemensamt för Vårdsamverkan i Västra Götaland med anledning av coronaviruset/covid -19. Här finns bland annat ett dokument kring Samverkan och koordinering för hantering av covid -19 mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Nedan finns information som gäller särskilt för Vårdsamverkan Skaraborg och vårdgivare inom Skaraborg samt användbara länkar till ytterligare information.

  • Folkhälsomyndigheten - information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier
  • Socialstyrelsen - samlad information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll och uppdrag.
  • Länsstyrelsen - Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset och länkar till ansvariga myndigheters information

 

  • Västra Götalandsregionen - uppdaterad information om covid-19 och läget i Västra Götaland
  • SkaS - Skaraborgs sjukhus - om att besöka sjukhuset i coronatider samt länkar till ytterligare information
  • Smittskydd Västra Götaland - information till vårdgivare och till allmänheten, information på flera språk
  • Närhälsan - råd för att skydda sig själv och andra från smitta, information för dig som misstänker du är smittad, även på flera språk
  • VästKom - om samverkan med Västra Götalandsregionen och tips kring digitala möten
  • Skaraborgs kommunalförbund - aktuell information från myndigheter och om de åtgärder som görs i Skaraborg

Kommunernas informationssidor om coronavirus/covid -19:

Informations film om covid -19 från VGR

Webbutbildningar relaterade till covid -19

På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19, det s.k. coronaviruset.

Nyheter om covid -19/coronavirus från Vårdsamverkan Skaraborg

Kontakt beredningsgrupp

Eva-Marie (Mia) Gustavsson
Skaraborgs Sjukhus
eva-marie.gustafsson@vgregion.se 

Elisabet Lindholm Hane
Skaraborgs Kommunalförbund
elisabet.lindholm.hane@skaraborg.se

Annica ”Anci” Loft
Närhälsan
annica.loft@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2023-04-24 09:05