Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa

I delregional vårdsamverkan arbetar vi med en genomförandeplan för psykisk hälsa. Den utgår från den länsgemensam handlingsplanen för psykisk hälsa som i sin tur utgår från ett nationellt uppdrag.

Vårdsamverkan har fått medel för genomförande av länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa sedan 2017. Handlingsplanen utgår från fokusområden som regeringen identifierat. 

Delregional genomförandeplan

Med handlingsplanen som riktning får delregionala vårdsamverkan medel för att ta fram genomförandeplaner. Aktiviteterna i genomförandeplanen ska bidra till den länsgemensamma handlingsplanens mål och genomförande av andra länsgemensamma aktiviteter kopplat till handlingsplanen.

Uppdragshandlingar för att nå målen

Den regionala styrgruppen för psykisk hälsa har fördelat finansiella medel till varje delregionalt samverkansområde som ska användas utifrån den uppdragshandling som medföljer. Det är olika uppdrag som är kopplade till hur vi i samverkan kan nå målen i den länsgemensamma handlingsplanen för vuxna (äldre) samt barn och unga. 

Samverkansområden:

  1. Samsjuklighet
  2. SIP - Samordnad individuell plan
  3. Barn och ungas hälsa
  4. Suicidprevention
  5. Brukarmedverkan
Senast uppdaterad: 2024-04-16 08:26