Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Brukarmedverkan

För att på bästa sätt kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt, behöver enskilda brukares upplevelser tas tillvara. Detta kan ske genom att brukarföreträdare erbjuds vara delaktiga i arbetet med att utveckla vård och omsorg. Sedan november 2018 pågår en satsning på att utveckla brukarmedverkan i Västra Götaland.

Satsningen går ut på att stärka systematisk brukarmedverkan regionalt, delregionalt och lokalt, för att nå de uppsatta målen i Handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland.

Uppdraget

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag handlar 2021 års uppdrag om att, genom den nya Handboken i Brukarinflytande, utveckla arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematisk brukarmedverkan. Samverkan ska skapas utifrån varje vårdsamverkansgrupp och de verksamheter och föreningar som finns i respektive geografiska område.

Arbetet pågår under 2021. Det kan förlängas om regeringen och SKR tecknar en överenskommelse om fortsatta insatser inom området psykisk hälsa och att området brukarmedverkan fortsatt prioriteras.

Samverkande parter 

De parter som arbetar tillsammans med satsningen på brukarmedverkan är:

  • Kommunerna via kommunalförbunden och VästKom
  • Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland och Göteborg

Webbutbildning i brukarinflytande

2021 fick NSPH Västra Götaland länsgemensamma medel för att ta fram en webbutbildning som introducerar och kompletterar Handboken i brukarinflytande. Webbutbildningen riktar sig till såväl politiker, kommun, region och myndigheter som brukarorganisationer för att utveckla brukarinflytandet i nära samverkan mellan parterna.

Webbutbildning i brukarinflytande

Introduktionsfilm för Webbutbildning i brukarinflytande

Sonny Wåhlstedt

Ordförande NSPH Västra Götaland och Göteborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anna Simonsson

Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Catharina Sundström

Processledare Psykisk hälsa
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-30 12:04