Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nu finns delregionala listor på brukar-, patient- och närståendeföreningar

I listorna är det enkelt se föreningar och grupperingar kopplade till psykisk ohälsa i Västra Götalands län uppdelat på vardera delregion.

I den kartläggning av brukarinflytande på kommun- och vårdsamverkansnivå som genomfördes 2017 visade det sig att det fanns önskemål om information om de brukar- och närståendeföreningar som finns lokalt eller delregionalt.

Därför har listor utifrån varje vårdsamverkansarena tagits fram för att en enkelt ska kunna se vilka föreningar och grupperingar som finns. Vissa föreningar har namn med en ort i sig men kan vara verksam i flera kommuner än så och kan ha medlemmar i fler kommuner. Ett exempel är Attention Uddevalla som är verksam i de kommunerna i Fyrbodal. Listorna är färskvara så var beredd på att de kan behöva uppdateras kontinuerligt.

Skapa relationer för gemensam utveckling

Brukarmedverkan i utvecklingen av vården, stödet och omsorgen bidrar till kvalitetsutveckling och brukarföreträdare ska ges möjlighet till att delta i utvecklingsarbetet som rör deras målgrupp. Det är inte överallt som det finns brukarföreträdare med möjlighet att kunna delta i utvecklingsarbetet men där det finns är det bra att skapa relationer och arbeta med en gemensam kompetensutveckling kring brukarinflytandet inom sin kommun eller delregion.

Definition av brukarföreningar inom området psykisk ohälsa

Med patient-, brukar- eller närståendeförening inom området psykisk ohälsa avses intresseföreningar för personer med egna erfarenheter av psykisk funktionsnedsättning och/eller deras anhöriga. Föreningar som är till för alla som på något sätt har kopplingar till psykisk ohälsa och som verkar stöttande för deras medlemmar. I vissa fall arbetar de även för att medlemmarna ska ha större inflytande över de beslut som fattas inom området. Det är därför viktigt att de är styrda av patienter, brukare eller nära anhörig eftersom det är deras synpunkter, erfarenheter och åsikter som ska lyftas fram och som är en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Och det är för dem som föreningarna verkar.

Vad är brukarinflytande?

Begreppen brukarinflytande, medverkan och delaktighet används när man avser att brukare på något sätt kan ta del av eller påverka besluten som rör deras egna insatser. Begreppen används också när brukarna kan påverka utformningen och styrningen av de verksamheter som ger insatserna.

Brukarinflytande handlar alltså om att personer som tar del av vård och omsorg, i detta avseende, inom det psykiatriska området ska få mandat och möjlighet att påverka beslut som får stora konsekvenser för deras eget liv och vardag.

Uttrycken brukarmedverkan betyder att de personer som får insatserna på något sätt medverkar och är delaktiga i en process, oavsett vad denna delaktighet leder till. Uttrycket brukarinflytande förutsätter att brukarnas medverkan på något sätt påverkar processen.

Här kan du läs mer om brukarmedverkan


Senast uppdaterad: 2019-05-06 08:35