Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgruppen för samverkan

I ledningsgruppen för samverkan (LGS) sitter representanter från de samverkande parternas högsta ledningar. Gruppen är uppdragsgivare till de fyra temagrupperna Äldre, Barn och unga, Mitt i livet och Psykiatri.

Ledningsgruppens uppdrag

 • Strategiska frågor - mandat att representera, samarbeta, diskutera och efter förankring besluta i strategiska frågor.
 • Ta fram övergripande mål och prioriterade frågor.
 • Hantera frågor som lyfts från vårdsamverkan på länsgemensam nivå, temagrupper på delregional nivå och NOSAM på lokal nivå.
 • Bidra till att politiska inriktningsbeslut och rekommendationer får genomslagskraft, genom tjänsteskrivelser till berörda styrelser och nämnder.
 • Ansvar för budget och uppföljning
 • Representanterna ansvarar för att förankra beslut och informera i sin verksamhet
 • Parterna ska samarbeta utifrån respektive organisations politiska mål och uppdrag för ökad effektivitet i samordnade processer.
 • Kommun och sjukvård - Samverkan i Göteborgsområdet ska fungera som en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter.
 • Genom samverkan verka för att resurser används på ett optimalt sätt.
 • Samverkan mellan parterna ska skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan gränser.

Kort-info från LGS

2022-10-28 LGS kort-info

2022-09-23 LGS kort-info

2022-05-31 LGS kort-info

2022-02-04 LGS kort-info

2021-12-03 LGS kort-info

OBS! Dokumentation från extrainsatta LGS-möten med anledning av coronapandemin/covid-19 finns på särskild sida:
Dokumentation LGS extra-möten med anledning av corona/covid-19

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

2022

 • 9 december klockan 09.00–12.00, gemensamt möte med politiska samrådet

2023

 • 16 februari klockan 13.00–16.00
 • 27 april klockan 13.00–16.00
 • 25 maj klockan 13.00–16.00
 • 28 september klockan 13.00–16.00
 • 20 november klockan 13.00–16.00

Se beredningsgruppens mötestider

Babbs Edberg, ordförande 
Förvaltningsdirektör, ÄVO, Göteborgs stad 
babbs.edberg@aldrevardomsorg.goteborg.se

Annika Leidenhed, vice ordförande
Primärvårdschef, Närhälsan område 5
annika.leidenhed@vgregion.se

Åsa Sand
Områdeschef område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
asa.sand@vgregion.se

Mattias Bjarnegård
Områdeschef område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
mattias.bjarnegard@vgregion.se

Maria Taranger 
Områdeschef, område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
maria.taranger@vgregion.se 

Tobias Nilsson 
Bitr. sjukhusdirektör, Sjukhusen i Väster/Angered
tobias.nilsson@vgregion.se

Ulrika Nåfält
Områdeschef, FTV, Västra Götalandsregionen
ulrika.nafalt@vgregion.se

Henrietta Arwin
Primärvårdschef, Närhälsan område 4
henrietta.arwin@vgregion.se

Magnus Kronvall
Ansvarig tjänsteperson, G HSN, Koncernkontoret VGR
magnus.kronvall@vgregion.se 

Ann-Sofie Isaksson
Ansvarig tjänsteperson, V HSN, Koncernkontoret, VGR
ann-sofi.isaksson@vgregion.se

Nick Johansson
VDOmtanken Vårdcentral, BVC och Rehabcenter
nick.johansson@medtankengroup.se

Annika Waser
Verksamhetschef, Habilitering Vuxen
annika.waser@vgregion.se

Erika Hägg
Förvaltningschef Vård- och omsorg Partille
Representerar kranskommunerna Mölndal, Öckerö, Härryda och Partille
erika.hagg@partille.se

Malin Tisell
Socialchef, Öckerö kommun
Representerar kranskommunerna Mölndal, Öckerö, Härryda och Partille
malin.tisell@ockero.se

Carin Bringestedt
Avdelningschef Hälso- och sjukvård, Göteborgs stad
carin.bringestedt@aldrevardomsorg.goteborg.se 

Annika Ljungh
Förvaltningsdirektör, socialförvaltning Sydväst, Göteborgs stad
annika.ljungh@socialsydvast.goteborg.se

Henrik von Sydow
Verksamhetschef, Wästerläkarna
henrik.von.sydow@wasterlakarna.se

Britt Tallhage
Regionområdeschef/Övriga Expertenheter, Regionhälsan
britt.tallhage@vgregion.se

Adjungerad

Maria Ljung
Planeringsledare, Kommunalförbundet GR
maria.ljung@grkom.se

Anne-Charlotte Larsson

Processledare LGS och politiskt samråd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-02-09 15:47