Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgruppen för samverkan

I ledningsgruppen för samverkan (LGS) sitter representanter från de samverkande parternas högsta ledningar. Gruppen är uppdragsgivare till de fyra temagrupperna Äldre, Barn och unga, Mitt i livet och Psykiatri.

I ledningsgruppen för samverkan (LGS) sitter representanter från de samverkande parternas högsta ledningar. Gruppen är uppdragsgivare till de fyra temagrupperna Äldre, Barn och unga, Mitt i livet och Psykiatri.

Ledningsgruppens uppdrag

• Strategiska frågor
• Ta fram övergripande mål
• Remissinstans för Västra Götalandsregionen, VästKom och Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) med flera
• Ansvar för budget och uppföljning
• Representanterna ansvarar för att förankra beslut och informera i sin verksamhet

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

LGS
2020-01-29 kl. 09:00-12:00, Carnegies rum, Oterdahlska huset/Kronhusgatan 2 F

INSTÄLLT! 2020-04-27 kl. 13:30-16:30, Carnegies rum, Oterdahlska/Kronhusgatan 2 F

Gemensam strategidag:
INSTÄLLT! 2020-05-08 13:00-16:00

2020-09-09 kl 13.30-16.30 Sahlgrenska sjukhuset, Röda rummet
2020-11-18 kl 13.30-16.30 Sahlgrenska sjukhuset, Röda rummet

Samverkanstorget Live

2020-10-07 kl 08.30-12.00 Återkommer med plats

Se beredningsgruppens mötestider

Anne-Charlotte Larsson

Processledare LGS och politiskt samråd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
  • Parterna ska samarbeta utifrån respektive organisations politiska mål och uppdrag för ökad effektivitet i samordnade processer.
  • Kommun och sjukvård - Samverkan i Göteborgsområdet ska fungera som en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter.
  • Genom samverkan verka för att resurser används på ett optimalt sätt.
  • Samverkan mellan parterna ska skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan gränser.
Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:31