Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgruppen för samverkan

I ledningsgruppen för samverkan (LGS) sitter representanter från de samverkande parternas högsta ledningar. Gruppen är uppdragsgivare till de fyra temagrupperna Äldre, Barn och unga, Mitt i livet och Psykiatri.

Ledningsgruppens uppdrag

 • Strategiska frågor - mandat att representera, samarbeta, diskutera och efter förankring besluta i strategiska frågor.
 • Ta fram övergripande mål och prioriterade frågor.
 • Hantera frågor som lyfts från vårdsamverkan på länsgemensam nivå, temagrupper på delregional nivå och NOSAM på lokal nivå.
 • Bidra till att politiska inriktningsbeslut och rekommendationer får genomslagskraft, genom tjänsteskrivelser till berörda styrelser och nämnder.
 • Ansvar för budget och uppföljning
 • Representanterna ansvarar för att förankra beslut och informera i sin verksamhet
 • Parterna ska samarbeta utifrån respektive organisations politiska mål och uppdrag för ökad effektivitet i samordnade processer.
 • Kommun och sjukvård - Samverkan i Göteborgsområdet ska fungera som en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter.
 • Genom samverkan verka för att resurser används på ett optimalt sätt.
 • Samverkan mellan parterna ska skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan gränser.

Kortinfo från LGS senaste möte

 

OBS! Dokumentation från extrainsatta LGS-möten med anledning av coronapandemin/covid -19 finns på särskild sida:

Dokumentation LGS extra-möten med anledning av corona/covid -19

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

2021

 • Torsdag 23 september kl. 09.00 – 12.00
 • Fredag 3 december kl. 09.00 – 12.00
 • Samverkanstorg Digitalt: 21 oktober 13.30 – 16.30

Se beredningsgruppens mötestider

Åsa Sand, ordförande
Områdeschef område 3, SU 
asa.sand@vgregion.se

Babbs Edberg, vice ordförande 
Förvaltningsdirektör, ÄVO, Göteborgs stad 
babbs.edberg@aldrevardomsorg.goteborg.se

Göran Matejka
Bitr sjukhusdirektör, SU
goran.matejka@vgregion.se

Maria Taranger 
Områdeschef, område 6, SU
maria.taranger@vgregion.se 

Tobias Nilsson 
Bitr. sjukhusdirektör
tobias.nilsson@vgregion.se

Anders Ljungné
Tandvårdschef, ATV gemensamt, Västra Götalandsregionen
anders.ljungne@vgregion.se

Henrietta Arwin
Primärvårdschef, Närhälsan område 4
henrietta.arwin@vgregion.se

Åsa Lind
Primärvårdschef Närhälsan område 5
asa.m.lind@vgregion.se

Magnus Kronvall
Ansvarig tjänsteperson, G HSN, Koncernkontoret VGR
magnus.kronvall@vgregion.se 

Ann-Sofie Isaksson
Ansvarig tjänsteperson, V HSN, Koncernkontoret, VGR
ann-sofi.isaksson@vgregion.se

Nick Johansson
VDOmtanken Vårdcentral, BVC och Rehabcenter
nick.johansson@omtanken.se

Annika Waser
Verksamhetschef, Habilitering Vuxen
annika.waser@vgregion.se

Erika Hägg
Förvaltningschef Vård- och omsorg Partille
Representerar kranskommunerna Mölndal, Öckerö, Härryda och Partille
erika.hagg@partille.se

Lena Lager
Socialchef, Härryda kommun
Representerar kranskommunerna Mölndal, Öckerö, Härryda och Partille
lena.lager@harryda.se

Carin Bringestedt
Avdelningschef Hälso- och sjukvård, Göteborgs stad
carin.bringestedt@aldrevardomsorg.goteborg.se 

Monica Sörensson
Avd. chef myndighet/socialpsykiatri, FFS, Göteborgs stad
monica.sorensson@funktionsstod.goteborg.se

Christina Alvelin
Förvaltningsdirektör, Socialförvaltningen Hisingen, Göteborgs stad
christina.alvelin@socialhisingen.goteborg.se

Henrik von Sydow
Verksamhetschef, Wästerläkarna
henrik.von.sydow@wasterlakarna.se

Adjungerad

Maria Ljung
Planeringsledare, Kommunalförbundet GR
maria.ljung@grkom.se

Anne-Charlotte Larsson

Processledare LGS och politiskt samråd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-02-09 15:47