Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgruppen för samverkan

I ledningsgruppen för samverkan (LGS) sitter representanter från de samverkande parternas högsta ledningar. Gruppen är uppdragsgivare till de fyra temagrupperna Barn och unga, Psykiatri, Rehabilitering och habilitering och Äldre.

Ledningsgruppens uppdrag

  • Strategiska frågor - mandat att representera, samarbeta, diskutera och efter förankring besluta i strategiska frågor.
  • Ta fram övergripande mål och prioriterade frågor.
  • Hantera frågor som lyfts från vårdsamverkan på länsgemensam nivå, temagrupper på delregional nivå och NOSAM på lokal nivå.
  • Bidra till att politiska inriktningsbeslut och rekommendationer får genomslagskraft, genom tjänsteskrivelser till berörda styrelser och nämnder.
  • Ansvar för budget och uppföljning
  • Representanterna ansvarar för att förankra beslut och informera i sin verksamhet
  • Parterna ska samarbeta utifrån respektive organisations politiska mål och uppdrag för ökad effektivitet i samordnade processer.
  • Kommun och sjukvård - Samverkan i Göteborgsområdet ska fungera som en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter.
  • Genom samverkan verka för att resurser används på ett optimalt sätt.
  • Samverkan mellan parterna ska skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan gränser.

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

2023
30 november klockan 9.00–12.00

2024
25 januari klockan 13.00–15.00

11 april klockan 9.00–15.00

23 maj klockan 13.00–15.00

12 september klockan 13.00–15.00

1 november klockan 13.00–15.00

Se beredningsgruppens mötestider

Annika Leidenhed, ordförande
Primärvårdschef, Närhälsan område 5
annika.leidenhed@vgregion.se

Monika Bondesson, vice ordförande
Avdelningschef Hemtjänst ÄVO Göteborgs stad
monika.bondesson@aldrevardomsorg.goteborg.se 

Kristine Christiansen Rygge
Primärvårdschef, Närhälsan område 4
kristine.christiansen_rygge@vgregion.se

Ann-Sofie Rundberg
Avdelningschef, Koncernstab strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling
Koncernkontoret, VGR
ann-sofie.rundberg@vgregion.se

Annika Ljungh
Förvaltningsdirektör, socialförvaltning Sydväst, Göteborgs stad
annika.ljungh@socialsydvast.goteborg.se

Annika Waser
Verksamhetschef, Habilitering Vuxen
annika.waser@vgregion.se

Carl-Peter Anderberg
Chefsläkare, Kvarterskliniken – Medtanken Group PrimÖR
carl-peter.anderberg@kvarterskliniken.se 

Erika Hägg
Förvaltningschef Vård- och omsorg Partille
Representerar kranskommunerna Mölndal, Öckerö, Härryda och Partille
erika.hagg@partille.se

Helena Gustafsson
Verksamhetschef, SU-övergripande ÖV
helena.a.gustafsson@vgregion.se 

Henrik von Sydow
Verksamhetschef, Wästerläkarna
henrik.von.sydow@wasterlakarna.se

Katarina Meuller
Avdelningschef Hälso- och sjukvård, Göteborgs stad
katarina.meuller@aldrevardomsorg.goteborg.se 

Lorna Niklasson
Verksamhetschef, Sjukhusen i Väster/Angered
lorna.niklasson@vgregion.se 

Maja Berndes
Regionområdeschef, Hälso- och specialistvård för barn och unga
maja.berndes@vgregion.se 

Malin Tisell
Socialchef, Öckerö kommun
Representerar kranskommunerna Mölndal, Öckerö, Härryda och Partille
malin.tisell@ockero.se

Maria Taranger 
Områdeschef, område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
maria.taranger@vgregion.se 

Marie Rosengren
Verksamhetschef, Grundskoleförvaltningen Göteborg Stad
marie.rosengren@grundskola.goteborg.se 

Ulrika Nåfält
Områdeschef, FTV, Västra Götalandsregionen
ulrika.nafalt@vgregion.se

Yvonne Pontén
Avdelningschef för myndighet/socialpsykiatri, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs Stad
yvonne.ponten@funktionsstod.goteborg.se 

Åsa Sand
Områdeschef område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
asa.sand@vgregion.se

Adjungerad

Maria Ljung
Planeringsledare, Kommunalförbundet GR
maria.ljung@grkom.se

Anette Forsberg

Processledare LGS och politiskt samråd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2024-07-15 08:37