Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgruppen för samverkan

I ledningsgruppen för samverkan (LGS) sitter representanter från de samverkande parternas högsta ledningar. Gruppen är uppdragsgivare till de fyra temagrupperna Äldre, Barn och unga, Mitt i livet och Psykiatri.

I ledningsgruppen för samverkan (LGS) sitter representanter från de samverkande parternas högsta ledningar. Gruppen är uppdragsgivare till de fyra temagrupperna Äldre, Barn och unga, Mitt i livet och Psykiatri.

Ledningsgruppens uppdrag

• Strategiska frågor
• Ta fram övergripande mål
• Remissinstans för Västra Götalandsregionen, VästKom och Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) med flera
• Ansvar för budget och uppföljning
• Representanterna ansvarar för att förankra beslut och informera i sin verksamhet

Kortinfo från möte

Från möte 2019-09-19

  • Samverkansavtalet förlängs löpande liksom övergripande mål och prioriterade fokusområden.
  • Budget 2020 fastställd.
  • In- och utskrivning från slutenvård/helgprocess: Rekommendation från LGS till ledningsrådet för sammanhållen hälsa, vård och omsorg; Om parterna bemannar upp extra vardagar före och efter jul- och nyårshelgerna, och är flexibla med tider för planeringsmöten, behövs inte extra helgbemanning.

Minnesanteckningar 2019-09-19

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

LGS, kl 13.30 – 16.30
7 februari
11 april
19 september 
14 november

Samverkanstorg Live 4 oktober kl. 09.00-12.00 

Se beredningsgruppens mötestider

Anne-Charlotte Larsson

Processledare LGS och politiskt samråd
Telefonnummer
  • Parterna ska samarbeta utifrån respektive organisations politiska mål och uppdrag för ökad effektivitet i samordnade processer.
  • Kommun och sjukvård - Samverkan i Göteborgsområdet ska fungera som en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter.
  • Genom samverkan verka för att resurser används på ett optimalt sätt.
  • Samverkan mellan parterna ska skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan gränser.
Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:31