Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vård- och stödsamordning

Illustration över de olika stegen i Vård- och stödsamordning: Samtycke/allians, Kartläggning, Sammanfattning av kartläggning, Resursgruppsarbete

Vård- och stödsamordning är en strukturerad samverkansmodell inom psykiatrin för personer med behov av samordnade insatser från två eller flera huvudmän. Genom arbete enligt modellen fullgör verksamheterna i Göteborgsområdet de skyldigheter som finns i lagstiftning och avtal att samordna vård- och stödinsatser.

Presentation av Vård- och stödsamordning (powerpoint-bildspel)

Patient- och brukarinformation - Folder A5

Fler dokument och länkar till stöd i arbetet med Vård- och stödsamordning 

Illustration av en väg med kartpilar på och tre hus längst bort på vägen.

Utbildning i vård- och stödsamordning

För att stödja verksamheter inom Göteborgsområdet att komma igång med vård- och stödsamordning anordnar vi i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhus och Göteborgs Universitet utbildningar, som riktar sig till medarbetare inom sjukvård och kommun.
Illustration som visar tre olika dokument som är arbetsmaterial i Vård- och stödsamordning.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial till stöd i arbetet i kartläggsfasen av Vård- och stödsamordning.

Film: Alla pratar om samverkan

Vi bad några experter vända ut och in på vad samverkan innebär i deras vardag. Se filmen Alla pratar om samverkan eller ta del av hela texten från filmen.

Eva Nilsson

Utvecklingsledare SIP, med fokus på SIP i praktiken
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-08-20 09:50