Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Temagrupp Psykiatri

Personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med substansbruk ska uppleva att vård- och stödinsatser är tillgängliga, trygga, säkra och samordnade av kommun, primärvård, sjukhus, habilitering och tandvård.

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

2021

28 januari
25 mars
20 maj
2 september
21 oktober
9 december

Samtliga möten kl 9-12.

Regionens representanter på specialistnivå

Pia Rydell
Verksamhetschef Psykiatri psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset
pia.rydell@vgregion.se

Mathias Alvidius
Verksamhetschef Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska universitetssjukhuset
mathias.alvidius@vgregion.se

Jörgen Vennsten
Verksamhetschef verksamhet Beroende, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
jorgen.vennsten@vgregion.se

Inger Stenberg
Bitr övertandläkare, Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin, Göteborg
inger.w.stenberg@vgregion.se

Regionens representanter på primärvårdsnivå/basnivå

Stina Benderix - ordförande
Verksamhetschef Närhälsan Hindås/Landvetter central
stina.benderix@vgregion.se

Martin Öst
Verksamhetschef Din Klinik, Primör
martin.ost@gmail.com

Miina-Maria Finström
Enhetschef Habilitering Göteborg
miina-maria.finstrom@vgregion.se

Kommunernas representanter/ kommunal hälso-och sjukvård

Carina Fransson
Verksamhetschef, Härryda kommun Hälsa och bistånd
carina.fransson@harryda.se

Ingvor Gunnarsson
Sektorschef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, Göteborgs Stad
ingvor.gunnarsson@socialhisingen.goteborg.se

Camilla Hesselroth
Göteborgs Stad
camilla.hesselroth@funktionsstod.goteborg.se

Göran Hjertstrand
Områdeschef, Mölndals stad
goran.hjertstrand@molndal.se

Petra Runevik
Partille kommun
petra.runevik@partille.se

Per Wilkenson
Enhetschef Stöd och behandling, Öckerö kommun
per.wilkenson@ockero.se

Brukarrespresentanter

Jenny Atho
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, NSPHiG
jenny@nsphig.se

Filippa Gagnér Jenneteg
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, NSPHiG
filippa@nsphig.se

Adjungerad

Anne-Charlotte Larsson
Processledare LGS
076-77 16 792
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Zofia Delauzun

Processledare Temagrupp Psykiatri
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva Nilsson

Utvecklingsledare SIP, med fokus på SIP i praktiken
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-08-20 13:12