Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Temagrupp Psykiatri

Personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med substansbruk ska uppleva att vård- och stödinsatser är tillgängliga, trygga, säkra och samordnade av kommun, primärvård, sjukhus, habilitering och tandvård.

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

2022 (vårens möten)

4 februari
1 april
12 maj
3 juni

Samtliga möten kl 9-12.

Regionens representanter på specialistnivå

Pia Rydell
Verksamhetschef Psykiatri psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset
pia.rydell@vgregion.se

Mathias Alvidius
Verksamhetschef Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska universitetssjukhuset
mathias.alvidius@vgregion.se

Simon Lindguss
t.f. Verksamhetschef verksamhet Beroende, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
simon.lindguss@vgregion.se

Inger Stenberg
Bitr övertandläkare, Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin, Göteborg
inger.w.stenberg@vgregion.se

Regionens representanter på primärvårdsnivå/basnivå

Stina Benderix - ordförande
Verksamhetschef Närhälsan Hindås/Landvetter vårdcentral
stina.benderix@vgregion.se

Elisabeth Ohlsson 
Verksamhetschef Din Klinik, PrimÖR
elisabeth@dinklinik.se

Miina-Maria Finström
Enhetschef Habilitering Göteborg
miina-maria.finstrom@vgregion.se

Kommunernas representanter/ kommunal hälso-och sjukvård

Carina Fransson
Verksamhetschef, Härryda kommun Hälsa och bistånd
carina.fransson@harryda.se

Ingvor Gunnarsson
Sektorschef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, Göteborgs Stad
ingvor.gunnarsson@socialhisingen.goteborg.se

Camilla Hesselroth
Göteborgs Stad
camilla.hesselroth@funktionsstod.goteborg.se

Göran Hjertstrand
Områdeschef, Mölndals stad
goran.hjertstrand@molndal.se

Petra Runevik
Partille kommun
petra.runevik@partille.se

Veronica Tindvall
Enhetschef Stöd och behandling, Öckerö kommun
Veronica.Tindvall@ockero.se

Brukarrepresentanter

Jenny Atho
NSPH i Västra Götaland
jenny@nsphvastragotaland.se

Filippa Gagnér Jenneteg (föräldraledig)
NSPH i Västra Götaland
filippa@nsphvastragotaland.se

Sonny Wåhlstedt
Ordförande NSPH i Västra Götaland
sonny@nsphvastragotaland.se 

Adjungerad

 

Anne-Charlotte Larsson
Processledare LGS
076-77 16 792
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Zofia Delauzun

- Föräldraledig -
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Processledare Temagrupp Psykiatri, Delregional samordnare MedControl Pro, samordnare suicidprevention

Eva Nilsson

Utvecklingsledare SIP och stärkt brukarmedverkan.
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-08-20 13:12