Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

PSYKSAM, fd Berosam

PSYKSAM är en arbetsgrupp under Temagrupp Psykiatri med uppdrag att belysa och analysera avvikelser och föreslå förändringar för att minska brister och förbättra samverkan kring individer med missbruk/beroende och/eller psykisk ohälsa.

PSYKSAM:s medlemmar kommer från Psykiatri Affektiva, Beroende, Psykiatri Psykos samt Rättspsykiatri, Primärvård, Frivård, socialtjänsterna i Partille, Härryda, Öckerö, Mölndals stad och Göteborgs Stad, samt NSPHiG (brukarrepresentant).

Rapportera avvikelser inom psykiatri/beroende

Vid avvikelser i samverkan inom psykiatri/beroende ska du som uppmärksammar avvikelsen skriva en avvikelserapport som handläggs enligt den egna verksamhetens fastställda rutin. Avvikelsen skickas till aktuell enhet, och en avidentifierad kopia skickas till ledamot i PSYKSAM eller till processledare i Temagrupp Psykiatri. Svaret på avvikelsen ska också skickas in till PSYKSAM då den har inkommit, avidentifierad.

Följ arbetet i halvårsrapporter

PSYKSAM analyserar avvikelserna och lämnar utifrån dessa åtgärdsförslag på strukturell nivå, i dialog med Temagrupp Psykiatri, för att minska brister och förbättra samverkan kring individen. Arbetet presenteras i halvårsrapporter.

Förberedelser för länsgemensam rutin igång

Löpande information om införandet av MedControl Pro som IT-stöd för avvikelser i samverkan

Minnesanteckningar

Titel

 

Mötestider

2021

5 mars
30 april
11 juni
17 september
12 november
17 december

Tid för samtliga möten: kl 8:30-11:00

 

Kriminalvården

Lovia Nygren
lovisa.nygren@kriminalvarden.se

Göteborgs Stad

Edita Paljevic
edita.paljevic@socialsydvast.goteborg.se

Fredrik Nilsson 
fredrik.nilsson@socialcentrum.goteborg.se

Maria Bäcklund
maria.backlund@socialcentrum.goteborg.se

Brukarrepresentant

jenny@nsphig.se 

Härryda kommun

anneli.ahlgren@harryda.se

Partille kommun

karin.hansson@partille.se

Mölndals stad

karin.moglebust@molndal.se

Öckerö kommun

Vakant

SU Beroende

Margareta Knudsen - ordförande
margareta.knudsen@vgregion.se

Johannes Lundell - vice ordförande 
Johannes.lundell@vgregion.se

Linda Schulz
linda.schulz@vgregion.se

SU Psykiatri Affektiva

Stefan.lund@vgregion.se

Mats Leffler 
mats.leffler@vgregion.se

SU Rättspsykiatri

Per.nerman@vgregion.se

SU Psykiatri Psykos

daniel.lars.johansson@vgregion.se

maria.c.persson@vgregion.se

Primärvård

sara.tandrup@vgregion.se 

Zofia Delauzun

Processledare Temagrupp Psykiatri
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-02-04 13:10