Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fysisk hälsa vid psykisk sjukdom

Få tips på sätt att främja fysisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom.

Personer med psykisk sjukdom får ofta även fysiska sjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, och de får inte alltid fullgod vård för dessa sjukdomar. Men många av de fysiska sjukdomarna går att förebygga eller behandla framgångsrikt om de upptäcks i tid.

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Socialstyrelsen

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, SOU 2017:47e

Jämlikhetsrapporten 2017: Skillnader i livsvillkor i Göteborg

Förslag till åtgärder för ett stärkt långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket

RMR, regional medicinsk riktlinje om årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa, Västra Götalandsregionen

Tidskriften fysisk hälsa vid psykisk ohälsa, NSPH och Hjärnkoll

Hitta ditt sätt, Livsmedelsverket

Hälsa och Livsstil, information på 1177

Verktyg på nätet och på telefon för dig som vill ändra dina levnadsvanor, information från 1177

MatGlad, hjälpmedel som gör matglädje tillgängligt för alla, Hushållningssällskapet

Information om verksamheter för personer med psykisk ohälsa i Göteborg, hälsa och friskvård,  Aktivitetskatalogen

Information på lätt svenska om att sluta röka, Sluta röka linjen

Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst, Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot tobak

Guldkorn i arbete med levnadsvanor och fysisk hälsa, Svenska läkarsällskapet

Hälsofrämjande sjukhus, SU

Träning

Uppmuntra och skapa förutsättningar att göra det som personen själv tycker om och som höjer pulsen, 10 minuter per gång, minst 150 minuter i veckan. Även vardagsaktiviteter är fysisk aktivitet.

 • Individuellt anpassad fysisk träning
 • Ha tillgänglig personal som ger individuellt stöd vid utförandet
 • Se till att miljön är socialt trygg och säker

Tobak

Personer med psykisk sjukdom har goda utsikter att lyckas sluta med tobak om de får ett bra stöd och möjlighet att ta del av de effektiva behandlingsmetoder för tobaksavvänjning som finns.

 • Fråga alltid om tobaksvanor - rekommendera att sluta
 • Ge information och enkla råd om tobaksavvänjning och råd för att kunna röka mindre eller vart personen kan vända sig för mer stöd.

Källa: Joacim Gustavsson, sektionsledare. 24 oktober 2017.

Alkohol

Hög alkoholkonsumtion leder till ökad risk för depression, olycksfall och suicid. Det är också kopplat till omkring 200 sjukdomar och hälsoproblem samtidigt som det förvärrar stress genom att bland annat störa sömnen.  

 • Uppmärksamma och prata med personen om alkohol och riskbruk.
 • Medverka till att personer med hög konsumtion får behandling för missbruk och psykisk sjukdom integrerat och parallellt.

Munhälsa

Det viktigaste för munhälsan är att minska på socker och söta drycker mellan måltiderna, använda vatten som törstsläckare och extra fluortillskott.

 • Erbjud personen stöd för den regelbundna dagliga munvården och för att hitta rutin som passar. Det kan vara att påminna och ibland även att erbjuda praktisk hjälp med tandborstning med fluortandkräm.
 • Ge personen information och hjälp till att ansöka/få de tandvårdsstöd man kan ha rätt till från regionen, NFS tandvård, och från Försäkringskassan, särskilt tandvårdsbidrag.

Källa: Inger Stenberg, övertandläkare 24 oktober 2017

Droger

 • Uteslut andra diagnoser med till exempel datortomografi eller CT av huvudet (stroke, hjärntumörer, infektioner i hjärnan).
 • Ge stöd för behandling av missbruket och psykiatrisk samsjuklighet.
 • Skapa förutsättningar för att personen ska kunna genomgå regelbunden somatisk hälsokontroll.

Källa: Marie Von Garaguly, verksamhetsutvecklare 24 oktober 2017.

Kost

 • Våga prata mat!
 • Screena matvanor
 • Hitta problemet
 • Bygg en allians och undersök kunskap och erfarenheter
 • Gör en plan, sätt upp mål och delmål. Håll ribban låg och arbeta med max två förändringar i taget.
 • Ge enkla konkreta och positiva kostråd med evidens, undvik dieter
 • Bestäm tillsammans tillvägagångssätt
 • Använd hjälpmedel
 • Följ upp

Exempel på enkel, hälsosam mat:

 • Ärtsoppa med hård ostsmörgås
 • Färdig portionsrätt med en morot
 • Grova smörgåsar med makrill i tomatsås och en frukt
 • Havregrynsgröt med kokt ägg och ett glas mjölk

Evelina Nilsson och Hanna Lund, Dietister 24 oktober 2017

Kvinna som cyklar

Träning

Uppmuntra till något personen själv tycker om och som höjer pulsen, 10 minuter per gång. Ha tillgänglig personal som ger individuellt stöd vid utförandet och befinn er i en socialt trygg och säker miljö.

Bild på person som rökar

Tobak

Fråga alltid om tobaksvanor och rekommendera att sluta. Ge information och enkla råd om tobaksavvänjning och råd för att kunna röka mindre eller vart personen kan vända sig för mer stöd.

Bild på tomma flaskor

Alkohol

Uppmärksamma och prata med personen om alkohol och riskbruk. Medverka till att personer med hög konsumtion får behandling för missbruk och psykisk sjukdom integrerat och parallellt.

Bild på man som ler

Munhälsa

Erbjud personen stöd för den regelbundna dagliga munvården. Hitta en rutin som passar. Påminn och ibland även att erbjud praktisk hjälp med tandborstning med fluortandkräm. Ge personen information och hjälp till att få de tandvårdsstöd man kan ha rätt till från regionen, NFS tandvård, och från Försäkringskassan, särskilt tandvårdsbidrag.

Bild på kvinna som har håret i ansiktet

Droger

Uteslut andra diagnoser med till exempel datortomografi eller CT av huvudet, infektioner i hjärnan). Behandling av missbruket och psykiatrisk samsjuklighet. Skapa förutsättningar för att personen ska kunna genomgå regelbunden somatisk hälsokontroll.

Bild på skål med tomater

Kost

Våga prata mat!Gör en plan, sätt upp mål och delmål. Håll ribban låg och arbeta med max två förändringar i taget. Ge enkla konkreta och positiva kostråd med evidens, undvik dieter. Bestäm tillsammans tillvägagångssätt, använd hjälpmedel och följ upp.

Senast uppdaterad: 2023-02-08 16:04