Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SIP Barn och unga

SIP-riktlinjen gäller alla målgrupper inklusive barnen. Skolan är en lika viktig part, samma skyldigheter och rättigheter att kalla till SIP. Vi ska tänka på att vi ska jobba med tidiga insatser: vänta inte till stora komplexa problem utan arbeta tidigt.

Barn ska lyckas i skolan – hur kan vi gemensamt bidra till det?

I Temagrupp Barn och ungas samverkanplattform är SIP ett verktyg, stöd och struktur. I handlingsplanen fokuserar vi på SIP:en genom Göteborgsområdets satsning på SIP-utbildare i verksamheterna och SIP-samordnare kopplat till NOSAM.

Temagruppen lyfter fram att det är effektivt att använda SIP vid tidiga insatser för barnen bästa – vänta inte!

När barn och unga placeras i samhällsvård ska SIP användas. Vid behov av samordnade insatser vid psykisk ohälsa är SIP en del, och därmed även ett suicidpreventivt arbete.

Riktlinjen för SIP och Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för överenskommelsen för barns och ungas hälsa är viktiga delar för samverkan för barnens bästa.

Handlingsplan 2024 Temagrupp Barn och unga

Senast uppdaterad: 2024-02-08 13:48