Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dokument och länkar

Dokument och länkar för dig som arbetar med samverkan kring barn och unga i Göteborgsområdet, inklusive mallar för SIP som ersätter tidigare Västbus-mallar.

Temagrupp Barn och unga, Göteborgsområdet

Handlingsplan 2021 Temagrupp Barn och unga

Definition familjecentrerat arbetssätt

Samverkansplan 2020-2023 för Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet

Temagruppens delregionala överenskommelser

Stöd vid kostnadsfördelning av vård och boende gällande barn och unga med psykisk funktionsnedsättning 

Presentationsmaterial: Stöd när barn placeras Delregional vägledning

Hälsoundersökningar vid placering av barn utanför hemmet - se även länsgemensam överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa

Bilagor, Hälsoundersökningar vid placering av barn utanför hemmet

Läs- och skrivsvårigheter - delregional överenskommelse 2014-05-15 - översyn pågår

Västbus-dokument
- ersätts under 2021 av Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa och SIP för barn och unga

Västbus som begrepp fasas ut under 2021 och ersätts av SIP för barn och unga. Från 1 januari 2021 gäller Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa som ersätter Västbus riktlinjer. Överenskommelsen och de nya mallarna finns på den länsgemensamma webbplatsen för Vårdsamverkan i Västra Götaland:

Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa

Samordnad Individuell Plan, SIP

Mallar och formulär för SIP - samtycke, inbjudan och plan.
OBS! Använd formulären för SIP, som nu gäller alla åldrar. Dessa ersätter tidigare mallar för Västbus.

Implementering av den nya överenskommelsen om Samverkan för barns och ungas hälsa pågår under året. Under tiden gäller fortsatt följande dokument:

Målgrupp uppdrag och organisation Västbus inom Göteborgsområdet

Avvikelserapport enligt Västbus riktlinjer

Regionalt/länsgemensamt

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa

Samordnad Individuell Plan, SIP

Överenskommelse om samarbete om personer med missbruk och personer med psykisk funktionsnedsättning

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar

Nationellt

Barn och unga psykiska hälsa, SKR

Samordnad individuell plan, SIP, SKR

Globalt

FN:s konvention om barnets rättigheter

Senast uppdaterad: 2021-04-21 12:02