Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsfilm om ny delregional rutin för förskrivning av hjälpmedel i samband med utskrivning

Det finns nu en delregional rutin för förskrivning av hjälpmedel i samband med utskrivning som börjar gälla från 2024-06-01 till och med 2025-06-01. Nedan kan du ta del av ett inspelat informationstillfälle om rutinen.

Både Temagrupp Rehabilitering och Habilitering och Ledningsgruppen i samverkan (LGS) har ställt sig bakom rutinen som börjar gälla 2024-06-01.

Denna delregionala rutin syftar till att ange roller och ansvar för arbetsterapeuter och fysioterapeuter i samverkan avseende hjälpmedelsförskrivningsprocessen vid utskrivning från slutenvårdsvistelse till mottagande regional eller kommunal primärvård. Rutinen beskriver ansvar och roller, förskrivaransvar, förskrivningsprocessen samt arbetsflödeschema, vilket stödjer arbetsterapeuter och fysioterapeuter i deras förskrivning. Ett förbättrat arbetssätt kommer att stärka patientsäkerheten, undvika långa leveranstider samt höga akutbeställningskostnader och underlätta patientens vårdprocess.

Nedan kan du ta del av ett inspelat informationstillfälle om rutinen och tillhörnade informationsmaterial.

Delregional rutin för förskrivningsprocessen av hjälpmedel i samband med utskrivning från slutenvården (giltighetsperiod: 2024-06-01 till och med 2025-06-01)

Powerpointpresentation: Informationsbildspel till delregionala hjälpmedelsförskrivning (2024-05-22)