Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Antagande av ny samverkansplan vid politiskt möte

Under det senaste politiska mötet, där fokus låg på att revidera och förbättra samverkansplanens innehåll, antogs en ny samverkansplan för perioden 2024–2025.

Samverkansplanens Fokusområden och Framgångsfaktorer:
Under strategimötet i september 2023 ägnades en betydande del av mötet ägnades åt att diskutera samverkansplanens fokusområden och framgångsfaktorer.

Dialogen och Syftet med Förändringarna:
Strategimötet präglades av positiva diskussioner och en förstärkt medvetenhet om vikten av ett väl fungerande samarbete. Den önskade förändringen i ett av fokusområdena, som nu ändrats till "Trygga, säkra och effektiva vårdövergångar," syftar till att konkretisera förväntningarna från ledande håll. Målet är att göra arbetet med vårdövergångar mer effektivt och säkert.

Förtydligande i Handlingsplaner:
En viktig aspekt som lyftes fram var behovet av ett förtydligande av målen i handlingsplanerna för temagrupperna och NOSAM-grupperna. De nya direktiven innefattar även en justering av skrivningen för att inkludera konkreta utfallsmått i temagruppernas handlingsplaner. Detta syftar till att göra mätningen av samverkan mer effektiv och ge temagrupperna en tydligare metod att följa upp och utvärdera sina insatser.

Ställningstagande och Beslut:
Efter en noggrann diskussion och övervägande antogs Samverkansplanen för 2024–2025.

Läs den nya samverkansplanen: Samverkansplan 2024-2025

Läs minnesanteckningarna från senaste mötet med politska samrådet: 2023-11-08 Minnesanteckningar Politiskt samråd