Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Länsgemensamt utvecklingsarbete

Tre övergripande perspektiv

Gemensamt ansvar – ledning och styrning

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och omsorg. Läs om det prioriterade området.

Det länsgemensamma utvecklingsarbetet innebär att identifiera, prioritera och genomföra arbete inom områden av betydelse på länsnivå.

Det länsgemensamma utvecklingsarbetet utgår från prioriterade områden i Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Det länsgemensamma utvecklingsarbetet stöds av: 

  • Länsgemensam utvecklingsplan med beskrivning av ansvar, struktur samt berednings- och beslutsprocess
  • Systematisk presentation på Vårdsamverkans hemsida av utvecklingsbehoven, med redogörelse för vilken fas de befinner sig i

Läs Länsgemensam utvecklingsplan nära vård i sin helhet här.

Syfte

Det länsgemensamma utvecklingsarbetet ska leda till en långsiktig och hållbar hälsa, vård och omsorg genom förflyttningen till en god och nära vård.

Utvecklingsbehov

Ett flertal områden har uppmärksammats och identifierats som utvecklingsbehov vid framtagandet av Färdplanen och under revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt vid uppdraget att beskriva primärvårdsuppdraget.

I takt med omställningen och utvecklingen kommer även nya behov identifieras. Nya länsgemensamma behov omhändertas i en berednings- och beslutsprocessen gemensam för Vårdsamverkan Västra Götaland.

imageh89tk.png

Satsningarna inom länsgemensam vårdsamverkan

Under de tre övergripande perspektiven hittar du prioriterade områden och under varje prioriterat område kan du följa de prioriteringar och satsningar som sker inom länsgemensam vårdsamverkan.

 


Senast uppdaterad: 2023-05-29 08:45