Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förändra och utveckla arbetssätt i samverkan ​

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.

Förstärkning av en mer god och nära vård behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har ansvar för samma invånare. 

Sex förändrade arbetssätt: 

  1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
  2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
  3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
  4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
  5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
  6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

Prioriterade områden

Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser

Hälsofrämjande och förebyggande insatser behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. Läs om det prioriterade området.

Utveckla personcentrerad vård

Stöd, vård och omsorgsinsatser ska planeras i samförstånd med den enskilde med ohälsa samt att vård och omsorgsrelationen ska bygga på partnerskap med den enskilde. Läs om det prioriterade området.

Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan bör tydliggöra och skapa förutsättningar för en stark samverkan med tillit som grund. Läs mer om det prioriterade området.

Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering

Nya arbetssätt och verktyg inom e-hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och resurseffektivitet. Läs mer om det prioriterade området.


Senast uppdaterad: 2023-04-18 18:53