Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

PRIORITERAT OMRÅDE Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen

Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som skapar tillit och trygghet hos den enskilde. 

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt, fast omsorgskontakt i hemtjänsten och Samordnad individuell plan är exempel på insatser som stärker kontinuitet och samordning. 

Psykisk hälsa

Revidering av handlingsplan är omhändertagen

Handlingsplan psykisk hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Öppenvårdsprocess

Länsgemensam riktlinje är framtagen

Rehabilitering & habilitering

Översyn av gällande styrdokument och vägledande patientfall

Öppenvårdsprocess

Uppdrag pågår för att ta fram en länsgemensam rutin för öppenvårdprocessen under 2023

Öppenvårdsprocessen – patientsäkra vårdövergångar - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Länsgemensamma riktlinjer och rutiner för en jämlik vård

Ett ständigt pågående arbete. Under 2022 har bland annat riktlinjen för in- och utskrivning reviderats

Styrdokument - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Ungdomsmottagning

Arbete pågår kring samverkansavtal

Inriktningsdokument/samverkansavtal för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Egenvård

Ny lag avseende egenvård från 1 januari 2023. Uppdragshandling är under framtagande för såväl länsgemensam riktlinje som för rutin för målgrupp inom korttids LSS

Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

 

Stärka och utveckla följsamheten till SIP

Samsjuklighetsutredningen

Påbörja arbetet som behövs inför samsjuklighetsreformens ikraftträdande

Primärvård

Fortsatt utveckling av den gemensamma primärvården

Sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Sprida goda exempel

Vård och stödkontakt

Öka kontinuitet och stärka relationen för den enskilde. Förtydliga uppdraget kring Fast vårdkontakt


Senast uppdaterad: 2023-01-30 12:40