Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Koncept för kompetens vid behovsbedömning och beställning av hjälpmedel inom socialtjänst

I konceptet för kompetens vid behovsbedömning och beställning av hjälpmedel inom socialtjänst beskrivs rekommendationer avseende kompetens för chef, ansvarig för behovsbedömning av hjälpmedel, ansvarig för beställning i IT-stödet och för den personal som använder hjälpmedel inom socialtjänst. Rekommendationerna syftar till att synliggöra vilken kompetens som olika roller kan behöva för att försörjningen av hjälpmedel ska vara så jämlik och säker som möjligt.

Konceptet är beslutat av Ledningsrådet för hjälpmedel och framtaget inom Samarbetsorganisationen för hjälpmedel i Västra Götaland där representanter för olika delar av socialtjänstens område ingår. Innehållet grundar sig på Handbok för personliga hjälpmedel inom socialtjänst och Avtal för personliga digitala hjälpmedel inom socialtjänst.

Än så länge saknas nationella riktlinjer och stöddokument kring kompetens för digitala hjälpmedel inom socialtjänst. I samband med införandet av digitala hjälpmedel behövs ett omställningsarbete i varje verksamhet. Exempel på relevant material från SKRs Kompetenscentrum välfärdsteknik:

Det är varje huvudmans ansvar att utse en person (exempelvis verksamhetschef inom socialförvaltningen) som ansvarar för att de som ska göra behovsbedömning och beställning av hjälpmedel har den kompetens och kunskap som behövs för uppdraget.

Rekommendationen är att:

  • Ansvariga för behovsbedömning av hjälpmedel inom socialtjänstens område kan behöva olika former av utbildning i olika faser av yrkeslivet. Alla ansvariga för behovsbedömning bör genomgå utbildning kring lokala och regionala rutiner och arbetssätt innan de självständigt får ansvarar för processtegen för behovsbedömning av hjälpmedel.
  • Ansvariga för beställning av hjälpmedel i IT-stödet behöver kompetens om IT-stödet men inte om övriga delar. Alla ansvariga för beställning av hjälpmedel i IT-stödet bör genomgå utbildning kring lokala och regionala rutiner och arbetssätt innan de självständigt får ansvarar för processtegen för beställning av hjälpmedel.
  • Chefer för de medarbetare som utför behovsbedömning och beställning av hjälpmedel inom socialtjänstens område bör ha kunskap om de förutsättningar och krav som ställs på medarbetarnas kompetens om hjälpmedel, för att kunna säkerställa kompetensen inom verksamheten.
  • Personal som använder hjälpmedel behöver ha kännedom om de produkter de använder och var de vänder sig om något inte fungerar som det ska. 

Information om inloggning i Lärportalen

Kontakt vid hjälpmedelsfrågor

Senast uppdaterad: 2024-03-13 15:48