Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Koncept för förskrivarkompetens Hälso- och sjukvård

I koncept för förskrivarkompetens beskrivs grundläggande krav på kompetens för chef, förskrivare samt den vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter. Konceptet syftar till att dessa grupper har den kompetens som krävs för att förskrivningsprocessen ska vara så jämlik och säker som möjligt.

Konceptet är beslutat av Ledningsrådet för hjälpmedel och framtaget i samarbete med representanter för de olika verksamhetsområdena. Innehållet grundar sig på lagstiftning samt Västra Götalands reglering i handböcker och försörjningsavtal/riktlinjer.

 

Det är varje vårdgivares ansvar att utse en person (exempelvis verksamhetschef inom hälso- och sjukvård) som ska säkerställa att förskrivarna har och upprätthåller den kompetens och kunskap som behövs för att förskriva hjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Chef för förskrivare behöver ha kunskap om förskrivningsprocessen och de krav som ställs på förskrivares kompetens, bland annat för att säkerställa förskrivarkompetensen inom verksamheten. Chef ansvarar för att följa upp enskilda medarbetarnas kompetens inom de delar som ingår i förskrivarkompetensen.

Förskrivare behöver olika former av utbildning i olika faser av yrkeslivet. Nya förskrivare som saknar erfarenhet ska ha tillgång till handledning av erfaren förskrivare. Alla förskrivare ska genomgå förskrivarutbildning på nationell- regional- och lokal nivå innan självständig förskrivning.

Vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel och förbrukningsartiklar behöver ha kännedom om vad som styr förskrivningen.

Utöver de beskrivna kompetenskraven behövs kunskap om praktiska rutiner inom den egna verksamheten.

Kontakt vid hjälpmedelsfrågor

Senast uppdaterad: 2024-01-03 15:05