Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetenskrav för förskrivare av hjälpmedel för rörelse, kommunikation och information samt antidecubitus

Förskrivare ska ha genomgått utbildningar på nationell-, regional- respektive lokal nivå innan självständig förskrivning får göras. Förskrivare behöver olika former av utbildning i olika faser av yrkeslivet. Nya förskrivare som saknar erfarenhet ska ha tillgång till handledning av erfaren förskrivare.

Nivå Kompetensområde Kompetenskrav och utbildningsform

 

 

 


Nationell

Förskrivningsprocess samt lagar och författningar inom området

Förskrivare ska genomföra Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel som är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal.
Total tidsåtgång cirka 2 timmar.

Webbutbildningen innehåller:
• Introduktion om hjälpmedel
• Exempel på förskrivning av hjälpmedel, minst ett område
• Fem situationer att reflektera över
• Förskrivning av hjälpmedel ur förskrivarens perspektiv
• Kunskapstest för förskrivare

Efter genomfört kunskapstest kan kursbevis skrivas ut.

 

 

 

 


Regional

Regelverk och försörjningsavtal inom Västra Götaland:
• Handbok för personliga hjälpmedel inom hälso- och sjukvård
• Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Förskrivare ska genomföra regional webbaserad Förskrivarutbildning Hjälpmedel för rörelse, kommunikation och information samt antidecubitus i Lärportalen.

Efter genomförd utbildning kan utbildningsbevis laddas ner.

Produktkunskap:
• Gemensamt sortimentsarbete
• Aktuellt förskrivningsbart sortiment

Förskrivare ska ha kunskap om de produkter som de förskriver.

Egenstudier av information om Sortiment på Hjälpmedelscentralens webbplats.

Hjälpmedelscentralen anordnar produktutbildningar och visningar av aktuellt sortiment. Intyg kan fås efter genomförd produktutbildning

Beställningssystem

 

Förskrivare ska ha kunskap om beställningssystemet webSesam.

Egenstudier av instruktioner och guider om webSesam på Hjälpmedelscentralens webbplats.

 

 
Lokal

Lokala rutiner inom vårdnivån och inom verksamheten,
till exempel:
• rutiner om särskild prövning
• gränsdragning mot grundutrustning
• förtroendeförskrivning
• avvikelsehantering
• hantering av leveranser

Förskrivare ska ha kännedom om de rutiner som finns gällande förskrivningsprocess med tillhörande stödprocesser.

Utbildningar anordnade av respektive huvudman (sjukhus, Habilitering & Hälsa, primärvård och kommun).

Senast uppdaterad: 2024-01-02 14:32