Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetenskrav för förskrivare av syn- och hörselhjälpmedel

Förskrivare ska ha genomgått utbildningar på nationell-, regional- respektive lokal nivå innan självständig förskrivning får göras. Förskrivare behöver olika former av utbildning i olika faser av yrkeslivet. Nya förskrivare som saknar erfarenhet ska ha tillgång till handledning av erfaren förskrivare.

Nivå Kompetensområde Kompetenskrav och utbildningsform

 

 

 

Nationell

Förskrivningsprocess samt lagar och författningar inom området

Förskrivare ska genomföra Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel som är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal. Total tidsåtgång ca 2 timmar.

Webbutbildningen innehåller:
• Introduktion om hjälpmedel
• Exempel på förskrivning av hjälpmedel, minst ett område
• Fem situationer att reflektera över
• Förskrivning av hjälpmedel ur förskrivarens perspektiv
• Kunskapstest för förskrivare

Efter genomförd utbildning kan utbildningsbevis laddas ner.

 

 

 

 

 

 

 

Regional

Regelverk inom Västra Götaland:
• Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
• Regionala medicinska riktlinjer

Förskrivare ska ta del av riktlinjerna, tillämpliga delar av produktanvisningar och regionala medicinska riktlinjer innan självständig förskrivning får göras.

Egenstudier av Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel  och av Regionala medicinska riktlinjer.

Rutiner inom Västra Götaland:
• Upphandlingsavtal
• Avrop från Marknadsplatsen
• Leverans till beställande enhet
• Beställning utanför sortiment

Förskrivare ska ha kännedom om vilka produkter som är upphandlade.

Information ges inom berörd enhet

Produktkunskap:
• Aktuellt sortiment inom syn- och hörselverksamhet

Förskrivare ska ha kännedom om förskrivningsbart sortiment och ha god produktkunskap inom relevanta produktområden.

Fysiska utbildningar anordnade av upphandlade leverantörer.
Utbildning upprepas med jämna mellanrum, t.ex. i samband med nya upphandlingar.

Beställningssystem

Alla förskrivare ska ha kunskap om hur beställning från verksamheten görs.

Information ges inom berörd enhet.

Utsedd person gör avrop från Marknadsplatsen.

Registrering av produkter på patient

Förskrivare ska inhämta kunskap om registreringssystemet Auditbase i samband med att beställning om behörighet görs.

Fysiska utbildningar anordnade av utsedd person på enheten utifrån ett regionalt framtaget utbildningsprogram.

 

Lokal

Lokala rutiner inom verksamheten

Förskrivare ska ha kännedom om de rutiner som finns gällande förskrivningsprocess med tillhörande stödprocesser.

 

Senast uppdaterad: 2024-01-02 08:50