Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Handbok för personliga hjälpmedel inom hälso- och sjukvård

Handboken består av generella riktlinjer och specifika anvisningar inom olika produktområden. Riktlinjerna beskriver utgångspunkterna för förskrivning av hjälpmedel, vilka utgår från lagstiftning och politiska beslut i Västra Götaland. Anvisningarna inom produktområdena beskriver vilka hjälpmedel som är personligt förskrivningsbara i Västra Götaland och på vilka grunder.

Riktlinjer

Riktlinjerna är indelande i:

Förutsättningar för förskrivning 
Lagar, regelverk, ansvarsfördelning, avvikelser och tillbud, samverkan, sortiment, konsumentprodukt, dubbelförskrivning.

Förskrivningsprocessen
Specifik information om förskrivningsprocessen och alla processteg, patientens och närståendes delaktighet samt länk till beslutsstöd vid förskrivning.

Förskrivning i olika situationer 
Specifik information om hjälpmedel vid flytt inom och utom Västra Götaland, förskrivning till person bosatt i annat län, förskrivning till person från annat land, förskrivning till person med skyddade personuppgifter och hjälpmedel vid resor.

Ekonomiska aspekter 
Kostnadsansvar, förtroendeförskrivning, ersättningskrav, avgifter och kostnader för patienten och ekonomisk uppföljning av hjälpmedel.

Om handboken

Övergripande information om handboken, en lista över begrepp som används i handboken och information om ICF.

Ändringar i handboken

Senaste förändringar i handboken, ändringslogg över riktlinjer och produktområden och processen för ändring i handboken samt information om aktuella övergångsregler. Blankett för ansöka om nya produktområden och om förändringar i handboken finns här.

Dokument i handboken

En samlingssida för dokument och blanketter som finns i handboken. Bland annat; beslutsstöd för förskrivare, lånevillkor, särskilda tillägg till lånevillkor, ansökningsblankett om förändring och nya produktområden samt medicinskt underlag och checklistor för eldriven rullstol/brukarstyrt drivaggregat.

Nyheter i handboken

Kontakt vid hjälpmedelsfrågor

Senast uppdaterad: 2024-01-05 12:10