Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om handboken

Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland (VGK) har en gemensam handbok. Den reglerar personlig förskrivning av hjälpmedel (i handboken inkluderas även förbrukningsartiklar och nutritionsprodukter i begreppet hjälpmedel).

Handboken gäller vårdgivare inom Västra Götalandsregionen, kommuner i Västra Götaland och privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet med avtal med regionen eller någon av kommunerna.

Handboken ska vägleda och stödja förskrivare, beslutsfattare och annan personal som arbetar med hjälpmedel genom att:

  • Skapa en gemensam grund för förskrivning som omfattar hela vårdkedjan, oavsett vilken vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvaret
  • Säkerställa en jämlik och säker tillgång till hjälpmedel för invånarna i Västra Götaland
  • Tydliggöra ansvar enligt lagstiftning och avtal

Handboken består av generella riktlinjer och specifika anvisningar inom olika produktområden. Riktlinjerna beskriver utgångspunkterna för förskrivning av hjälpmedel, vilka utgår från lagstiftning och politiska beslut i Västra Götaland. Anvisningarna inom produktområdena beskriver vilka hjälpmedel som är personligt förskrivningsbara i Västra Götaland och på vilka grunder.

Avtal, guider till avtal för försörjning och information om samarbetsorganisationen för hjälpmedel nås från startsidan för Hjälpmedel i Västra Götaland.

Område Exempel på innehåll

Andning och cirkulation

Andningsluftmätare, inhalatorer, CPAP, respiratorer, syrgasutrustningar, slemsug, hostmaskin, andningsmuskeltränare, talventil, hjälpmedel för trakeostomivård, stödstrumpor och kompressionsstrumpor, luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för cirkulationsproblem, hjälpmedel för värmebehandling

Blås- och tarmfunktion

Stomiprodukter, hjälpmedel för blås- och tarmdysfunktion, natriumklorid, sterilt vatten

Diabetes

Hjälpmedel inom diabetesområdet, till exempel insulinpumpar, teststickor, blodglukosmätare

Dövblindhet Hjälpmedel som förskrivs av dövblindhetsteam. Till exempel hörapparater, ljudstimulatorer, hörslingeenheter, orienteringshjälpmedel, utrustning för manuell punktskrift, displayer, kommunikationshjälpmedel, taktila käppar eller vita käppar, glasögon och kontaktlinser, förstorande video-system

Hud och sår

Tryckavlastande madrasser och dynor (antidecubitus), lampor för behandling med ultraviolett ljus, hudskyddande medel, förband, plåster, natriumklorid, sterilt vatten

Hörsel

Hjälpmedel som förskrivs av hörselverksamheten. Till exempel hörapparater, ljudstimulatorer och hörslingeenheter.

Kommunikation och kognition

Röstgeneratorer, samtalsapparater, ur och klockor, kalendrar och tidtabeller, hjälpmedel för minnesstöd

Muskel- och nervstimulatorer

TENS och andra muskel- och nervstimulatorer

Mätning av fysiska, fysiologiska och biokemiska funktioner

Blodtrycksmätare, personvåg, blodanalysmateriel inom diabetes, antikoagulationsmätare (PK/INR), pulsoximeter, andningsluftmätare

Nutrition

Näringsdrycker, sondnäringar, berikningsprodukter och sondmatningstillbehör

Ortoser, proteser och skor

Spinal ortos, extremitetsortos, fotortos, handortos, överarmsprotes, arm- och axelproteser, delfotsprotes, knäexartikulationsprotes, höftledsexartikulation-sprotes

Påkalla uppmärksamhet

EP-larm, påkallningslarm, apnélarm

Rörelse

Hjälpmedel för förflyttning, personlig vård, träning, positionering, anpassning av omgivningsfaktorer

Syn

Hjälpmedel som förskrivs inom synverksamhet. Till exempel orienteringshjälpmedel, utrustning för manuell punktskrift, displayer, kommunikationshjälpmedel, taktila käppar eller vita käppar, glasögon och kontaktlinser, förstorande video-system

Tillföra läkemedel

Infusionspumpar för medicinering och parenteral nutrition,droppställningar, injektion- och infusionsprodukter

Senast uppdaterad: 2024-01-19 15:29