Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetenskrav för chef för förskrivare

Chef för förskrivare behöver ha kunskap om förskrivningsprocessen och de krav som ställs på förskrivares kompetens, bland annat för att säkerställa förskrivarkompetensen inom verksamheten. Chef ansvarar för att följa upp enskilda medarbetarnas kompetens inom de delar som ingår i förskrivarkompetensen.


Nivå Kompetensområde Kompetenskrav och utbildningsform

 

 

Nationell

Förskrivningsprocess samt lagar och författningar inom området

Chef ska ha kännedom om vilka krav som ställs på vårdgivare för att säkerställa förskrivarnas kompetens.

Introduktionsfilm från Socialstyrelsen om ”Förskrivning av hjälpmedel
(1 min 20 sek)

Egenstudier av Socialstyrelsens webbutbildning ”Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv” som är tillgänglig utan inloggning i Socialstyrelsens utbildningsportal (40 min)

 

 

 

Regional

Regelverk och försörjningsavtal inom Västra Götaland

Chef ska ha kännedom om vilka regelverk och avtal/överenskommelser som styr de aktuella förskrivarnas arbete.

Egenstudier av handbok för personliga hjälpmedel inom hälso- och sjukvård och relevanta försörjningsavtal.

Beställningssystem

Chef ska ha kunskap om sin roll gällande förskrivarnas behörigheter till aktuella beställningssystem

Egenstudier av information på Hjälpmedel i Västra Götaland/Vårdsamverkan samt försörjarnas webbplatser.

 

Lokal

Lokala rutiner inom vårdnivån och inom verksamheten

Chef ska ha kännedom om de rutiner som finns gällande förskrivningsprocess med tillhörande stödprocesser.

Egenstudier av information inom verksamheten.

Senast uppdaterad: 2024-01-02 14:37