Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetenskrav för förskrivare av förbrukningsartiklar

Förskrivare ska ha genomgått utbildningar på nationell-, regional- respektive lokal nivå innan självständig förskrivning får göras. Förskrivare behöver olika former av utbildning i olika faser av yrkeslivet. Nya förskrivare som saknar erfarenhet ska ha tillgång till handledning av erfaren förskrivare. För vissa produktområden ska förskrivaren även ha områdesspecifik högskoleutbildning, se handbok.

Nivå Kompetensområde Kompetenskrav och utbildningsform

 

 

Nationell

Förskrivningsprocess samt lagar och författningar inom området

Förskrivare ska genomföra Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar som är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal. Total tidsåtgång ca 1 timma.

Webbutbildningen innehåller:
• Förskrivning av förbrukningsartiklar
• Exempel på förskrivning av produkt
• Kunskapstest för förskrivare

Efter genomförd utbildning kan utbildningsbevis laddas ner.

 

 

 

 

 

Regional

Regelverk och försörjningsavtal inom Västra Götaland:
• Handbok för personliga hjälpmedel inom hälso-och sjukvård
• Regionala medicinska riktlinjer
• Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
• Överenskommelse personligt förskrivna medicintekniska produkter inom Västra Götalandsregionen

Förskrivare ska genomföra regional webbaserad Förskrivarutbildning läkemedelsnära produkter i Lärportalen.

Efter genomförd utbildning kan utbildningsbevis laddas ner.

Egenstudier av Regionala medicinska riktlinjer.

Produktkunskap:
Aktuellt förskrivningsbart sortiment

 

Förskrivare ska ha kunskap om de produkter som de förskriver.

Egenstudier av information om sortiment på LMN:s webbplats.

Produktvisningar inom aktuellt sortiment anordnade av produktkonsulent inom det läkemedelsnära området.

Beställningssystem

Förskrivare ska ha kunskap om beställningssystemet Sesam LMN och för vissa förskrivare även webSesam

Webbutbildning om Sesam LMN i Lärportalen.

Egenstudier av instruktioner och guider om webSesam på Hjälpmedelscentralens webbplats och om Sesam LMN på LMN:s webbplats.

 

Lokal

Lokala rutiner inom vårdnivån och inom verksamheten,
till exempel:
• förtroendeförskrivning
• avvikelsehantering
Förskrivare ska ha kännedom om de rutiner som finns gällande förskrivningsprocess med tillhörande stödprocesser.

 

Senast uppdaterad: 2024-01-02 14:32