Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansavtal digitala hjälpmedel

På denna sida finns det färdiga förslaget på Samverkansavtal digitala hjälpmedel. SRO står bakom Samverkansavtal digitala hjälpmedel och rekommenderar respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget. Utöver förslaget på avtal finns också aktuella dokument, introduktion till ärendet, information om remissprocessen, kontaktuppgifter samt en sida för vanliga frågor och svar.

Introduktion

För att bättre möta invånarnas behov och som en del i omställningen till en god och nära vård har såväl Västra Götalandsregionen som flera kommuner fattat beslut om ”digitalt först” avseende flera välfärdstjänster. Frågan är inte längre om vi ska ha digitala hjälpmedel i verksamheterna utan hur vi tillhandahåller dem på bästa sätt.

Under 2021 har denna fråga utretts grundligt inom ramen för utredningen om Välfärdsteknik i samverkan som genomförts gemensamt av Västra Götalandsregionen och VästKom. Resultaten från utredningen är tydliga: I nuläget råder en situation där tillgången till digitala hjälpmedel är ojämlik och där var och en av de 49 kommunerna och regionen behöver lägga mycket arbete på att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Utredningen visar att det finns stora vinster om vi istället kan samarbeta kring detta och att ett sådant samarbete är både genomförbart och efterfrågat.

I utredningen beskrivs en modell hur samarbetet kan fungera, där vi bygger på de välfungerande befintliga strukturer som finns inom den gemensamma hjälpmedelsverksamheten. Samarbetsmodellen har utvecklats och förankrats i dialog med många olika företrädare från kommunerna och regionens berörda verksamheter.

Om förslaget på samverkansavtal

Digitala hjälpmedel inom både vård och omsorg ingår inte fullt ut i det nuvarande samarbetet kring hjälpmedel. För att etablera samarbetet behövs därför ett samverkansavtal mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50 huvudmännen om målet/intentionerna med arbetet, vilka principer som ska gälla för samarbetet, förtydligande av uppdrag samt en gemensam investering för att etablera samarbetet. Under hösten 2021 har förslaget på samverkansavtal kring digitala hjälpmedel förankrats i flera olika forum och går nu ut på remiss.

Om remissperioden

Remissperioden pågår under perioden 20 januari – 18 april 2022 då möjlighet ges för remissinstanserna i länet samt övriga intresserade att inkomma med åsikter och synpunkter rörande det föreslagna avtalet. Remissen är därmed att anse som frivillig. Remissinstanser för avtalet är de 49 kommunerna i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen.

Efter remissperioden

När remissen stänger kommer inkomna åsikter och synpunkter sammanställas. Baserat på dessa tas ett förslag på slutligt samverkansavtal fram. Remissvaren och det slutliga förslaget diskuteras med den politiska beredningsgruppen till SRO och med SRO. Därefter kommer det föreslagna avtalet att tas vidare för beslut.

Tidplan

tidslinje_digitala_hjalpmedel.png
Klicka på bilden för att se den större.
 • 20 januari, Remissperiod inleds, första dagen att lämna remissvar
 • 10 februari, Digital remisskonferens 1 (se avsnitt nedan för mer information)
 • 11 mars, Digital remisskonferens 2
 • 30 mars, Digital remisskonferens 3
 • 18 april, Remissperiod avslutas, sista dagen att lämna remissvar
 • 22 april, Den politiska beredningsgruppen till det Politiska samrådsorganet (SRO) bereder ärendet till SRO
 • preliminärt 28 april, SRO tar ställning till om samverkansavtalet kan skickas vidare till huvudmännen för beslut
 • Preliminärt maj, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) tar ställning för Västra Götalandsregionen, i samband med HSS’s beslut undertecknas samverkansavtalet av Västra Götalandsregionen
 • Preliminärt maj-juni, VästKoms styrelse tar ställning till samverkansavtalet och vid positivt utlåtande rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut
 • Preliminärt juni alt. augusti, De fyra kommunalförbunden tar ställning till rekommendationen ifrån VästKoms styrelse och avgör om kommunerna i delregionen ska rekommenderas att fatta beslut om undertecknande
 • Preliminärt september-december, Beslut och undertecknande av samverkansavtalet i respektive kommun

Remisskonferens

Nu har två remisskonferenser genomförts där många viktiga och relevanta frågor och tankar lyftes. Inspelning från remisskonferensen den 11 mars återfinns på VästKoms Youtube-kanal och nås via denna länk:

Remisskonferens 2 Samverkansavtal digitala hjälpmedel Välfärdsteknik i samverkan, youtube.com

Emma Övelius

Projektledare Digitala hjälpmedel i samverkan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Adam Krantz

Projektledare VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-05-10 15:27