Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt i projektet just nu

På den här sidan publiceras löpande information om projektet Digitala hjälpmedel i samverkan. Håll er uppdaterade i projektet genom att besöka hemsidan regelbundet.

Beredningsgrupp Handbok och Sortiment Socialtjänst är permanent

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Socialtjänst ska jobba med att bistå i beredningen och hantering av nya ansökningar för digitala hjälpmedel. Gruppens syfte är att bidra med viktig kompetens på socialtjänstområdet och bistå i beredningen så att sortimentet av hjälpmedel speglar de behov som finns inom socialtjänsten.

För mer information om beredningsgrupp Handbok & Sortiment Socialtjänst läs här.

De nya verkställande avtalen trädde i kraft 1 oktober 2023


Alla berörda kommuner har nu skrivit under de nya avtalen som reglerar arbetet med hjälpmedel i Västra Götaland. Inom socialtjänst innebär detta att sortimentet nu kan utökas inom socialtjänstens område samt att de nya grupperingarna i samarbetsorganisationen för hjälpmedel som arbetar med socialtjänst blir permanenta: Beredningsgrupp Handbok & Sortiment socialtjänst och Hjälpmedelsforum socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård innebär det att det finns avtalsmässiga förutsättningar för att produkter inom hälso-och sjukvården som tidigare endast kunnat användas av regionen också kan förskrivas av kommunerna. En ändringsansökan kring kommunala förskrivare för våg och blodtrycksmätare har tagits fram och skickats in till samarbetsorganisationen för hjälpmedel.

Ansök om de produkter ni vill se i sortimentet

Kommunerna och regionens verksamheter kan föreslå fler produkter som de ser behov av i sortimentet genom att göra en ansökan till Samverkansfunktionen för hjälpmedel. Vill ni göra en ansökan så kan projektet hjälpa till i den processen, exempelvis med statistik över vilka aktörer som visat intresse för olika produkter och fakta från omvärldsanalys.

Kontakta oss gärna om hjälp om ni ser att vi kan bistå.

 • För att ansöka om ny produktanvisning inom Hälso- och sjukvården hittar du ansökningsblanketten och mer information här.
 • För att ansöka om ny produktanvisning inom Socialtjänsten hittar du ansökningsblanketten här.

Lösningar kopplat till datahantering och digital infrastruktur

Förstudien kring datahantering och digital infrastruktur pågår och beräknas vara klar till årsskiftet. Arbetet är nu i en sådan fas att lösningsförslag utvecklas i dialog med olika aktörer runt om i länet. En bärande tanke är att det finns behov av en eller flera gemensamma plattformar som kan minimera antalet system/gränssnitt som varje invånare och medarbetare i vård och omsorg använder.

 

Varje kommun har en eller flera kontaktpersoner för projektets räkning

Varje kommun har angett en kontaktperson dit projektet kan vända sig för frågor som rör upphandlingar. Det kan exempelvis röra sig om frågor kring kommunernas behov kopplat till upphandlingarna eller anmälan till upphandlingar. För att ta reda på vem/vilka som är kontaktpersoner inom respektive kommun eller byta kontaktperson går det bra att maila till projektet. Kontaktuppgifter finns exempelvis längst ner i varje utskickat nyhetsbrev.

Status för prioriterade produkter

Har genomförts:

 • Upphandlingen av digital blodtrycksmätare har genomförts. Finns beställningsbar i sortimentet.
 • Totalt deltog VGR och 43 kommuner i upphandlingen.

Har genomförts:

 • Upphandlingen av digital våg har genomförts. Finns beställningsbar i sortimentet.
 • Totalt deltog VGR och 42 kommuner i upphandlingen.

Har genomförts:

 • Upphandlingen av digital glukosmätare har genomförts.
 • Totalt deltog VGR och 42 kommuner i upphandlingen.

Nästa steg:

 • Produkten planeras att finnas tillgänglig att beställa i det gemensamma sortimentet till årsskiftet 2023/2024.

Upphandlingen av HbA1c-mätare för användning i hemmet har genomförts. Inget anbud som inkom klarade utvärderingen. HbA1c-mätaren kommer således inte finnas tillgänglig att beställa i det gemensamma sortimentet.

Aktuellt:

 • Upphandlingen av digital pulsoximeter har genomförts. Finns beställningsbar i sortimentet.
 • Totalt deltog VGR och 46 kommuner i upphandlingen.

Har genomförts:

 • Ledningsrådet för hjälpmedel tog beslut om produktanvisning och införande 3 maj 2023.
 • Upphandlingsgrupp har tillsatts.

Aktuellt:

 • Upphandlingsarbetet och kravspecifikation pågår.
 • Hittills har VGR och 37 kommuner anmält sig att delta i upphandlingen.

Nästa steg:

 • Annonsering kommer, enligt preliminär tidsplan, ske vid skiftet januari/februari
 • Produkter kommer, enligt preliminär tidsplan, finnas tillgängliga för beställning våren 2024.

Har genomförts:

 • Ledningsrådet för hjälpmedel tog beslut om produktanvisning och införande 3 maj 2023.
 • Upphandlingsgrupp har tillsatts.

Aktuellt:

 • Upphandlingsarbetet och kravspecifikation pågår.
 • Hittills har VGR och 42 kommuner anmält sig att delta i upphandlingen.

Nästa steg:

 • Annonsering kommer, enligt preliminär tidsplan, ske vid skiftet januari/februari.
 • Produkter kommer, enligt preliminär tidsplan, finnas tillgängliga för beställning våren 2024.

Har genomförts:

 • Ledningsrådet för hjälpmedel tog beslut om produktanvisning och införande under hösten 2022.
 • Upphandlingen har tilldelats.

Aktuellt:

 • Hittills har VGR och 46 kommuner anmält sig att delta i upphandlingen.
 • Pilottest tillsammans med Göteborg, Lidköping, Mölndal och Öckerö pågår.

Nästa steg:

 • Produkter kommer, enligt preliminär tidsplan, finnas tillgängliga för beställning i februari 2024.

Har genomförts:

 • Ansökan om ny produktanvisning godkänd av ledningsrådet.

Aktuellt:

 • Process för revidering av produktanvisning pågår.

Har genomförts:

 • Ansökan om ny produktanvisning godkänd av ledningsrådet.

Nästa steg:

 • Process för upphandling avvaktar integrationsplan för Millennium.

Har genomförts:

 • Ansökan om ny produktanvisning godkänd av ledningsrådet

Nästa steg:

 • Process för upphandling pågår.

Status - avtal, enkäter och anmälan till upphandling

Här hittar du information om vilka kommuner som skrivit under avtal, anmält sig till upphandling eller svarat på enkäter.

Status - avtal, enkäter och anmälan till upphandling (excel)


Senast uppdaterad: 2024-03-22 13:26