Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation för samverkan

Samverkansstruktur

Närvårdsamverkan är en funktion i Samverkan Lerum och Alingsås, SAMLA som omfattas av:

  • Regionens hälso- och sjukvård: VG Primärvård, Vårdval Rehab, beställd Primärvård (all primärvårdsverksamhet utanför vårdcentralerna och rehab), Habilitering och hälsa och Tandvården.
  • Alingsås lasarett, Södra Älvsborgs sjukhus
  • Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i Alingsås- och Lerums kommuner.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden Väst

Målgruppen är personer och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av vårdåtgärder och insatser från både kommunen och regionen.
Grupper som särskilt bör uppmärksammas:

  • Barn och unga
  • Psykisk hälsa och missbruk
  • Äldre och personer med vård i livets slut

Personer med funktionsnedsättningar finns i alla åldrar och inkluderas i de grupper som särskilt bör uppmärksammas.
Närvårdsamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på verksamhetsnivå.
Närvårdsamverkan utgår från SAMLAs politiskt antagna samverkanplan för hälsa och den nära vården.


Senast uppdaterad: 2022-10-11 10:33