Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation för samverkan

Samverkansstruktur SAMLA

Vårdsamverkan är en struktur i Samverkan Lerum och Alingsås, SAMLA som omfattas av:

  • Regional primärvård, Regionhälsan som arbetar med regiongemensamma vårdverksamheter, Habilitering och hälsa och Tandvården.
  • Alingsås lasarett, Södra Älvsborgs sjukhus
  • Kommunal primärvård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i Alingsås- och Lerums kommuner.
  • Västra delregionala politiska nämnden

Målgruppen är personer och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av vårdåtgärder och insatser från både kommunen och regionen.
Grupper som särskilt bör uppmärksammas:

  • Barn och unga
  • Psykisk hälsa och missbruk
  • Äldre och personer med vård i livets slut

Personer med funktionsnedsättningar finns i alla åldrar och inkluderas i de grupper som särskilt bör uppmärksammas.
Vårdsamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på verksamhetsnivå.
Vårdsamverkan utgår från SAMLA politiskt antagna samverkansplan för hälsa och den nära vården.


Senast uppdaterad: 2024-02-01 09:11