Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Demensprocessen

Demens är en form av kognitiv svikt som beror på specifika sjukdomar i hjärnan. Demenssjukdomar är progressiva tillstånd som leder till omfattande organisk hjärnskada med successivt tilltagande funktionsnedsättning som på sikt leder till döden.

För att kriterierna för demenssjukdom ska vara uppfyllda måste svikten vara uttalad och sänkt från en tidigare högre kognitiv nivå och så uttalad att arbete eller socialt liv påverkas.

Annika Fallqvist, vårdkoordinator på vårdcentralen Centrum, Bräcke diakoni och nu delregional samordnare i SAMLA har sedan 1 mars 2019 uppdraget att genom samverkan ta fram en gemensam tillämpningsanvisning i SAMLA med utgångspunkt från de Nationella riktlinjerna och den framtagna regionala vägledningen. Hon ska också kartlägga hur demensprocessen ser ut i respektive kommun för att vården för personer med demenssjukdom ska bli jämlik.
Senast uppdaterad: 2019-07-05 11:18